Shutterstock

Krokodil stak Atlantische Oceaan over naar Amerika

Scans van een zeven miljoen jaar oude schedel uit Libië beantwoorden de vraag hoe Amerika aan de krokodil komt.

Krokodillen komen voor in Afrika, Australië, Azië en Amerika, maar het is onduidelijk hoe ze zich over de aarde hebben verspreid.

Vooral de verwantschap tussen Afrikaanse en Amerikaanse soorten was een raadsel. Maar dat heeft een zeven miljoen jaar oude schedel uit Libië van de uitgestorven soort Crocodylus checchiai nu opgelost.

De uitgestorven krokodil Crocodylus checchiai leefde zeven miljoen jaar geleden in Afrika voor hij de Atlantische Oceaan overstak.

© Dawid A. Iurino/Universita degli Studi di Perugia

Onderzoekers van de universiteit van Turijn in Italië maakten gedetailleerde CT-scans van de schedel en vergeleken die met schedels van Amerikaanse soorten.

De overeenkomsten waren zo groot dat C. checchiai welhaast een voorouder van de huidige krokodillen moet zijn en waarschijnlijk de link vormt tussen de Afrikaanse en Amerikaanse soorten.

Vijf miljoen jaar geleden gingen ze de zee op

Eerder bleek al uit genetisch onderzoek dat de vier nu levende Amerikaanse soorten verwant zijn aan de Afrikaanse nijlkrokodil.

Dat betekent dat er op een van beide continenten ooit een gezamenlijke voorouder moet hebben geleefd.

De neus en de binnenkant van de schedel laten zien dat de oerkrokodil mogelijk een voorouder van de Amerikaanse krokodillen was.

© Bruno Mercurio/Universita degli Studi di Perugia

C. checchiai zou heel goed de oerkrokodil kunnen zijn die van Afrika naar Amerika is gezwommen. Dat moet ruim vijf miljoen jaar geleden zijn gebeurd, want daarop zijn de vroegste krokodillenvondsten in Amerika gedateerd.

Crocodylus Checchiai is de missing link tussen de Afrikaanse (blauw) en Amerikaanse (geel) krokodillen – zoals de Afrikaanse nijlkrokodil (rechts bovenaan) en de Amerikaanse krokodil (rechts onderaan).

© Bruno Mercurio/Universita degli Studi di Perugia & Shutterstock

In die tijd hadden de continenten bijna dezelfde plek als nu, dus het was een lange reis. Maar volgens de onderzoekers moet het mogelijk zijn geweest voor een krokodil.

Zoutklieren maakten de reis mogelijk

Krokodillen hebben speciale klieren op hun tong die het zout uitscheiden dat zich anders in hun lichaam zou ophopen als ze te lang in zout water blijven. Daardoor kunnen ze grotere afstanden afleggen over zee dan de verwante alligators, die het zout niet kwijt kunnen.