Shutterstock
Atoombom kernoorlog

Dit effect zou een kernoorlog nu op de wereld hebben

Als zelfs de kleinste kernmachten hun arsenaal zouden inzetten, zou dat ernstige gevolgen hebben voor de hele wereld: er zou vermoedelijk een kleine ijstijd beginnen, en de weinige overlevenden zouden moeten vechten om het voedsel.

De dreiging van een kernoorlog is misschien wel het grootst sinds de Koude Oorlog. Daarom heeft een team van Amerikaanse wetenschappers bestudeerd wat er zou gebeuren als de negen kernmachten op aarde kernraketten op ons zouden laten neerregenen. En het scenario is zo somber als je je maar kunt voorstellen.

Behalve de directe schade van de explosies en de latere gezondheidseffecten van de radioactieve neerslag, zou een bombardement tot gevolg hebben dat kolossale hoeveelheden roet en rook in de bovenste atmosfeer worden gepompt.

Dit zou het zonlicht blokkeren en binnen een maand een wereldwijde temperatuurdaling van 7,2 °C teweegbrengen. Daarbij houden niet veel gewassen het vol.

De oceanen zouden nog meer te lijden hebben onder de nasleep van een kernoorlog, die de wereld nog eeuwen kan beïnvloeden. En mogelijk zou de aarde in een kleine nucleaire ijstijd worden gestort.

De zeetemperaturen zouden dalen, vooral in de noordelijke delen van de wereld, met als gevolg dat het zee-ijs zich vanaf de polen zou uitbreiden. Het water rond ’s werelds grote, belangrijke havens van bijvoorbeeld Peking, Rotterdam en Sint-Petersburg zou bevriezen.

Atoombom Nagasaki kernoorlog

Paddenstoelwolken van de kernexplosie boven de Japanse stad Nagasaki vliegen 18.000 meter de lucht in op de ochtend van 9 augustus 1945. Drie dagen eerder hebben de Amerikanen Hiroshima gebombardeerd. In totaal komen 129.000 tot 226.000 mensen om.

© Charles Levy - U.S. National Archives and Records Administration/Wikimedia Commons

Praktisch gezien kan het de wereldhandel beïnvloeden.

En als de oceanen op grote schaal bevriezen en zonlicht wordt geblokkeerd, zullen zeealgen massaal uitsterven.

Omdat deze algen een groot deel van de voedselketens in zee ondersteunen, zouden veel soorten uitgehongerd raken. En als het zeeleven massaal wegvalt, heeft dat gevolgen voor de visserij en visteelt.

Computersimulaties laten scenario’s zien

In de pas verschenen studie gingen de onderzoekers aan de hand van computersimulaties na wat de effecten van een kernoorlog zouden zijn, gebaseerd op de huidige capaciteit van kernraketten.

In alle scenario’s die ze onderzochten, zou de hele wereld getroffen worden, waar de raketten dan ook zouden neerkomen.

Momenteel zijn er rond de 13.000 kernwapens in negen landen. De meeste kernkoppen bevinden zich in de VS en Rusland, en ruim 1000 zijn er in handen van Frankrijk, China, Groot-Brittannië, Pakistan, India, Israël en Noord-Korea.

Het hoofdscenario in de studie is een kernoorlog tussen de VS en Rusland.

De onderzoekers stelden zich voor dat Rusland en de VS samen 4400 kernwapens van 100 kiloton tegen elkaar zouden inzetten en laten vallen op steden en industriegebieden.

Dit zou leiden tot branden die 149 miljard kilo rook en roet de bovenste atmosfeer in kunnen sturen.

Zelfs bij een kleine kernoorlog tussen Pakistan en India zouden de gevolgen catastrofaal zijn voor de hele wereld.

Als deze twee landen 500 kernwapens van 100 kiloton op elkaar zouden afvuren, zou dat 46 miljard kilo rook en roet veroorzaken, wat veel zonlicht zou tegenhouden. Ook in dit geval zou er waarschijnlijk een kleine ijstijd beginnen.