Shutterstock

Twee soorten mensen deelden grot

Uit een onderzoek van de aardlagen in de Denisovagrot in Siberië blijkt dat twee mensensoorten – de Neanderthaler en de Denisovamens – duizenden jaren zij aan zij leefden.

Duizenden jaren lang leefden de twee soorten mensen die het nauwst aan ons verwant zijn, dicht bij elkaar.

Dat bleek toen een team archeologen van de University of Wollongong in Australië aardlagen dateerde in de De­ni­so­vagrot in Siberië, waar veel vondsten zijn gedaan van zowel de Denisova als de Neanderthaler.

Het bleek dat de Denisova de grot van 287.000 tot 55.000 jaar geleden gebruikte. Van de Neanderthalers zijn sporen gevonden in de periode 193.000 tot 97.000 jaar geleden.

Botten bieden kijkje in het verleden

De archeologen weten niet zeker of de twee mensensoorten tegelijk in de grot leefden, maar gaan ervan uit dat ze veel met elkaar omgingen.

Het beste bewijs daarvoor werd in augustus 2018 gevonden, toen uit genetisch onderzoek van een bot van een jong meisje bleek dat haar vader Denisova was en haar moeder Neanderthaler.

Aangezien het bot zo’n 50.000 jaar oud is, moet de familie van het meisje dicht bij of in de grot hebben gewoond toen die door de Denisova werd gebruikt.

In de Denisovagrot zijn botten aangetroffen van zowel Neanderthalers als Denisova.

© Thomas Higham, University of Oxford

In de grot zijn verder bewerkte dierenbotten, mammoetivoor en struisvogeleierschalen aangetroffen die door mensen zijn achtergelaten. Deze vondsten zijn jonger: 49.000 à 43.000 jaar oud.

Volgens sommige archeologen zijn ze achtergelaten door de Denisova, omdat er in de grot geen botten zijn gevonden van moderne mensen.

Anderen denken dat ze wel zijn achtergelaten door de moderne mens, die er aankwam kort nadat de Denisova verdween.