Shutterstock
kranier, neandertalere, homo sapiens, sprog, tale

Neanderthalers begrepen spraak zoals wij

Onze naaste verwanten, de Neanderthalers, konden spreken en spraak verstaan, zo blijkt uit geavanceerde 3D-modellen van schedels van de vroege mensensoort.

Toen Homo sapiens duizenden jaren geleden onze naaste verwanten, de Neanderthalers, tegenkwam, konden we wellicht met elkaar communiceren door onze stem te gebruiken.

In ieder geval duidt nieuw onderzoek erop dat Neanderthalers konden spreken en spraak begrijpen op hetzelfde niveau als Homo sapiens.

Dit blijkt uit virtuele 3D-modellen van het binnenoor van Neanderthalers, gemaakt door onderzoekers van de Britse Binghamton University en de Spaanse Universidad de Alcalá aan de hand van scans van fossiele Neanderthalerschedels.

schedels, Neanderthalers, Homo sapiens, taal, spraak

De onderzoekers scanden schedels van Neanderthalers (voor) en vergeleken ze met schedels van Homo sapiens (achter).

© Shutterstock

Heel wat bandbreedte tussen de oren

De onderzoekers scanden de schedels van vijf Neanderthalers en ze vergeleken deze met scans van een schedel van Homo sapiens en een schedel van een voorouder van de Neanderthalers, Sima hominin.

De gegevens van de virtuele modellen werden vervolgens geanalyseerd met speciale software, waaruit bleek dat de Neanderthalers geluiden konden horen in het spectrum van de menselijke spraak.

De onderzoekers konden ook berekenen hoe gevoelig het gehoor van de Neanderthalers waarschijnlijk was. Het blijkt dat hun zogeheten bandbreedte voor het verstaan van spraak gelijk was aan die van de moderne mens.

Neanderthalers kenden medeklinkers

Volgens Mercedes Conde Valverde van de Universidad de Alcalá tonen de studies aan dat de Neanderthalers over een geavanceerd en complex communicatiesysteem beschikten.

Verder blijkt dat de Neanderthalers met hun taalkundige vermogens medeklinkers konden maken, en juist op dat vlak onderscheidt de menselijke taal zich van de klanken van bijvoorbeeld primaten.

3D-modellen geven inzicht

De onderzoekers vergeleken schedelscans van Neanderthalers, Homo sapiens en de mensensoort Sima hominin.

schedels, Neanderthalers, Homo sapiens, taal, spraak
© Mercedes Conde-Valverde

Drie mensensoorten onder de loep

De onderzoekers vergeleken schedels van Homo sapiens, van de vroege mensensoort Sima hominin en van Neanderthalers. Dat resulteerde in 3D-modellen van hun binnenoren.

kranier, neandertalere, Homo sapiens, sprog, tale
© Mercedes Conde Valverde

Binnenoor maakt spraak mogelijk

De scans toonden aan dat het binnenoor van de Neanderthalers complex en goed ontwikkeld was. De vier kleuren in de afbeelding geven verschillende delen van het binnenoor aan.