Nikola Solic/Reuters/Ritzau Scanpix

Neanderthalerkinderen aten net zo vroeg als de onze

Nieuwe gebitsanalyses laten zien dat de Neanderthalers hun kinderen net zo vroeg van de borst haalden en vast voedsel gaven als wij.

Drie melktanden gevonden in Noord-Italië leveren kennis op over het voedsel dat de Neanderthalers hun kinderen gaven.

Tanden hebben groeilagen, net zoals bomen jaarringen hebben, en de chemische samenstelling daarvan laat zien wat de kinderen te eten kregen.

Melktanden van Neanderthalerkinderen laten zien dat ze na 5 à 6 maanden niet meer de borst kregen.

© Journal of Human Evolution & ERC project SUCCES, University of Bologna, Italy

Onderzoekers van de Britse universiteit van Kent maten het gehalte van het element barium in het glazuur, waaruit blijkt of de kinderen moedermelk kregen.

Alle drie waren ze met vijf of zes maanden van de borst gehaald. Dat komt overeen met de leeftijd waarop wij onze kinderen vast voedsel gaan geven.

De onderzoekers denken daarom dat Neanderthalerbaby’s net zo snel groeiden als de onze, en dus net zo vroeg in hun leven vast en energierijker voedsel nodig hadden.

Theorie over ondergang van soort ontkracht

De resultaten ontkrachten een theorie over het uitsterven van de Neanderthalers.

Die stelt dat Neanderthalerkinderen veel langer borstvoeding kregen dan de onze, en dat vrouwen daardoor in een lager tempo kinderen kregen.

Met een kleiner aantal kinderen zou het voor de Neanderthalers lastig zijn geweest om hun bevolking weer op te bouwen na een crisis, wat ze kwetsbaar zou hebben gemaakt.

© Shutterstock

3 feiten over de Neanderthalers

Herkomst: Circa 400.000 jaar geleden ontwikkeld in Europa, mogelijk vanuit de soort Homo heidelbergensis.

Verspreiding: Leefde in het deel van Europa dat tijdens de laatste ijstijd niet met ijs bedekt was.

Ondergang: De soort stierf 40.000 jaar geleden uit, nadat onze soort Europa had ingenomen.

De gebitsanalyses ondermijnen deze theorie, maar de onderzoekers vonden wel een ander mogelijk verschil tussen de Neanderthalers en onszelf, toen ze het gehalte van het element strontium in de tanden nader bekeken.

Neanderthalers trokken weinig rond

De samenstelling van strontiumisotopen in grond en planten varieert per plaats en kan daarom iets vertellen over de migraties van de Neanderthalers.

Afgaande op de drie tanden blijkt dat ze verrassend weinig rondtrokken. Misschien houdt dat verband met hun uitsterven, terwijl onze soort bleef leven.