Aastronomical unit

Nieuwe astronomische eenheid maakt meten makkelijker

In de astronomie wordt met zeer grote afstanden gewerkt. En een aantal daarvan moeten precies worden vastgelegd, omdat ze anders variabel zouden zijn.

Astronomische eenheid werd in 2012 gewijzigd

In de astronomie wordt met zeer grote afstanden gewerkt. En een aantal daarvan moeten precies worden vastgelegd, omdat ze anders variabel zouden zijn. Dit is het geval met de astronomische eenheid (AE), die gedefinieerd is als de afstand tussen de aarde en de zon.

Doordat de aarde een licht elliptische baan om de zon beschrijft, is deze afstand niet altijd gelijk. De astronomische eenheid is dan ook de gemiddelde afstand tussen de twee hemellichamen, maar pas in 2012 besloot de Internationale Astronomische Unie dat een AE gelijk is aan 149.597.870.700 meter.

Siriometer als astronomische eenheid

Begin 19e eeuw werkte de in Duitsland geboren Britse astronoom William Hershel (1738-1822) aan een nog grotere lengtemaat: de afstand tussen de aarde en de helderste ster, Sirius. Hij probeerde de afstand tot Sirius te berekenen aan de hand van de helderheid van deze en andere sterren, en hij noemde deze afstand een siriometer.

Maar doordat het verschil in helderheid van de sterren er ook mee samenhangt dat ze niet allemaal even groot zijn, was zijn berekening niet erg nauwkeurig. We weten nu dat Sirius op 8,6 lichtjaar van de aarde staat.

Desondanks overleefde Hershels siriometer. Verschillende astronomen verrichten metingen om de eenheid vast te stellen, en vandaag de dag is een siriometer gelijk aan een miljoen astronomische eenheden, ofwel 15,813 lichtjaar.