Welke taal sprak men in het Romeinse Rijk?

De Latijnse naamvallen waren voor velen een nachtmerrie op school. Was Latijn echt de omgangstaal in het Romeinse Rijk?

Romerriket språk

Eenvoudig Latijn was de omgangstaal in het Romeinse Rijk

Om voor de hand liggende redenen kennen we alleen de Latijnse schrijftaal. In het Nederlands is er een duidelijk verschil tussen spreek- en schrijftaal, vooral in literaire teksten. De spreektaal is eenvoudiger, en datzelfde gold voor het Latijn, maar dan nog wat sterker.

De teksten die gymnasiumleerlingen onder ogen krijgen, bijvoorbeeld van Cicero en Caesar, zijn typische literaire teksten met een hoogdravende stijl.

Gewone Romeinen – en de meesten waren analfabeet – spraken een taal met een veel eenvoudiger grammatica. Vanaf de 2e eeuw n.Chr. wordt het zogeheten vulgair Latijn ook geschreven. Dit was de omgangstaal in het hele West-Romeinse Rijk, waar de Romeinen de plaatselijke talen verdrongen hadden.

Lees meer over de uitvinders van het alfabet.

Klassiek Latijn uit het Romeinse Rijk was een stijlideaal

Romeinse soldaten die zich in de provincie vestigden en lokale burgers die in het Romeinse leger dienden, droegen bij aan de verspreiding van de taal. In het oostelijke deel van het rijk bleef het Grieks de omgangstaal.

Terwijl het vulgair Latijn zich tot Italiaans, Frans en de andere moderne Romaanse talen ontwikkelde, leefde het klassiek Latijn voort als een soort taalkundig stijlideaal. Tot in de 18e eeuw was Latijn de officiële taal van wetenschap en diplomatie.