Het graf van Djengis Khan

Khan nam schat het graf in.

Grave of Djengis Kahn

Wat is het verhaal?

Djengis Khan en zijn Mongoolse leger zaaiden angst en paniek met wat we nu volkenmoord noemen. Hij nam het gebied van China in het oosten tot Polen in het westen in.

Op zijn veroveringstochten vergaarde Djengis enorme schatten. Wat ermee gebeurd is, weten we niet, maar waarschijnlijk nam hij het meeste mee in zijn graf. Zijn graftombe zou schitterender zijn dan die van Toetanchamon.

Om die reden wilde Khan dat zijn laatste rustplaats geheim bleef. Daarom werd het slaventeam dat het graf gebouwd had, gedood. En ook de soldaten die de slaven doodden, werden omgebracht.

Waar hebben we al gezocht?

Djengis Khan zou de wens hebben geuit om op een plek begraven te worden die voor hem van belang was. Hij bracht veel tijd door bij Burkhan Khaldun in het noorden van Mongolië, bij zijn geboorteplaats, dus daar begon het zoeken.

Sinds de jaren 1990 hebben diverse onderzoekers gezocht. Een team uit Japan zette satellieten en helikopters in, maar helaas zonder resultaat. Een team onder leiding van de Amerikaan Maury Kravitz vond in 2001 40 graftombes bij Oglogchiin Kherem en denkt dat een ervan van Djengis Khan is.

Kans op de vondst

Al beweren expedities, waaronder een Chinese, het graf gevonden te hebben, de voorwerpen geven geen uitsluitsel. En niemand weet waar hij moet zoeken, dus de kans is miniem.