Shutterstock

Toetanchamon liep mank: de man achter het masker

100 jaar geleden vond Howard Carter het enige onaangeroerde graf in de Vallei der Koningen en maakte hij een vergeten farao beroemd. De tombe betovert ons nog altijd, maar pas nu kennen we de waarheid over de man achter het gouden masker.

Met bonkend hart staat Howard Carter voor een deur die 3000 jaar niet open is geweest. Het is 26 november 1922.

Zeven jaar kamde de Britse archeoloog nauwgezet het woestijnzand van de Vallei der Koningen uit, geobsedeerd door het idee de tombe van de farao Toetanchamon te vinden. Andere archeologen hadden al bewijzen gevonden dat de koning hier lag begraven – waaronder een keramieken beker met zijn naam erop – en nu heeft Carter eindelijk gevonden waar hij zo vastberaden naar gezocht heeft. Hoopt hij.

Onder een berg puin vond Carter een trap die naar een dichtgemetselde deur onder de grond leidt. Hier staat hij nu met zijn beitel, terwijl hij nauwelijks adem durft te halen. Hij begint in te hakken op het metselwerk.

Als de opening eindelijk groot genoeg is, steekt hij voorzichtig een kaars door het gat. Warme lucht stroomt uit de grafkamer en doet de kaars flakkeren.

Aanvankelijk kan Carter niets zien. Maar dan, als zijn ogen gewend zijn aan het zwakke licht, valt hij steil achterover van de aanblik: overal glinsteren schatten van het zuiverste goud.

‘Wonderbaarlijke dingen,’ brengt hij uit.

Op 26 november 1922 dringt Howard Carter het graf binnen, dat er ruim 3300 jaar vredig bij heeft gelegen. Hij weet nog niet hoe groot de schat is die hij heeft gevonden.

© Hulton Archive/Getty Images

Als het gat in de muur groot genoeg is, kruipt Carter in de tombe, waar hij enkele weken later zijn grootste ontdekking doet.

In een kamer diep in de tombe vindt hij een sarcofaag met daarin een gouden kist. Als hij het deksel optilt, ontmoet zijn blik een stel verbazingwekkend levendige ogen die hem aanstaren vanuit een fabelachtig dodenmasker van goud.

Het 11 kilo wegende masker verbeeldt Toetanchamons gezicht. Maar nu, 100 jaar na Carters vondst is het masker gevallen: via DNA-analyse en scans hebben wetenschappers het glanzende beeld van een briljante heerser ingeruild voor een farao die ziekelijk en kreupel was door inteelt.

Mummie in stukken gezaagd

‘De schitterendste ontdekking in de hele egyptologie.’ ‘Een grot van Ali Baba.’

Kranten wereldwijd jubelen over de graftombe van Toetanchamon, die met zijn vele, ruim 3300 jaar oude schatten alles overtreft wat de wereld kent.

In schril contrast met de betoverende schatten is de mummie echter een zwart, verdroogd bundeltje dat hulpeloos vastzit in een laag gestolde balsemvloeistof.

Het graf bevatte meer dan 5000 voorwerpen. De reconstructie laat zien hoe de voorkamer eruit zag toen Carter hem vond.

© Shutterstock

Om de resten van de koning uit de kist te krijgen, moet Carter hard optreden. Hij hakt bruut armen, benen en hoofd af – in totaal eindigt de farao in 13 stukken.

Het masker is bijna vergroeid met het gezicht, en de archeoloog verwijdert het met gloeiend staaldraad en messen.

Terwijl Carter zich concentreert op de schatten van de tombe, peinzen andere wetenschappers vooral over de oorzaak van Toetanchamons dood in 1323 v. Chr: wie – of wat – ontnam de jongenskoning, pas ongeveer 19 jaar oud, het leven terwijl hij op de troon zat?

Dijbeen is gebroken

Het lijkt erop dat de tiener om het leven is gebracht in een hevige strijd om de troon. En dit vermoeden wordt bevestigd door de eerste röntgenonderzoeken van de mummie in 1968.

10 jaar regeerde Toetanchamon, hoewel hij rond zijn 19e stierf.

Op de scans zijn twee botsplinters in de schedel te zien. Een zware klap op het achterhoofd kan laesies teweeggebracht hebben – of ze zijn veroorzaakt door een fatale val van een strijdwagen.

Muurschilderingen tonen de farao die vanuit zijn tweewielige wagen op dieren en vijanden jaagt. Wie weet viel hij eraf bij het racen, zegt archeoloog Chris Naunton van de Egypt Exploration Society.

In 2005 bliezen CT-scans de theorie van een val nieuw leven in: kort voor zijn dood brak de farao zijn linkerdij. Omdat het weefsel rond de breuk nog niet was gaan genezen, moet de verwonding zich slechts enkele dagen voor het sterven van de vorst hebben voorgedaan.

Scans van de mummie van de farao tonen onder andere aan dat hij kort voor zijn dood zijn linkerdijbeen brak.

© Kenneth Garrett

De breuk zelf was niet fataal, maar de toenmalige hoofdarcheoloog van Egypte, Zahi Hawass, die het onderzoek leidt, denkt dat er een infectie is ontstaan die Toetanchamon in een tijdperk zonder antibiotica het leven kostte.

Voor moord zijn er geen bewijzen. De hoofdwonden moeten na de dood van de koning zijn ontstaan – toen het lichaam gebalsemd werd, of, waarschijnlijker nog, toen Howard Carter de mummie ruw uit de kist bevrijdde.

DNA duidt op familiebanden

Pas in 2010 wisten onderzoekers een eind te maken aan bijna 100 jaar speculatie. De dood kan vele oorzaken hebben, maar in Toetanchamons geval is er geen sprake van een moord of een ongeluk: zijn lot was bij de conceptie al bezegeld.

Met boren en naalden hebben Duitse en Egyptische onderzoekers zich een weg gebaand tot diep onder Toetanchamons huid – en tot in het koninklijke beenmerg.

Hieruit hebben ze ruim 3300 jaar oud DNA gehaald om licht te kunnen werpen op de familiebanden en -kwalen van de farao – en die twee zaken blijken nauw met elkaar verbonden te zijn.

130 wandelstokken kreeg de jongen mee in het graf – verschillende zijn duidelijk veel gebruikt.

In het kader van het speurwerk zijn er ook botmonsters met kleine beetjes DNA genomen van 15 andere mummies uit de Vallei der Koningen. Sommige van hen zijn bekend – onder wie Amenhotep III, die 20 jaar vóór Toetanchamon heerste over Egypte – terwijl de identiteit van een aantal andere onbekend is.

Familie fokt erop los

Een van de raadselachtigste mummies komt uit graf 55 in de Vallei der Koningen. De naam op de kist was weggesneden, blijkbaar in een poging de identiteit van de overledene te verhullen.

Maar als wetenschappers het DNA van de mummie vergelijken met dat van Amenhotep III, blijkt dat de dode met 99 procent waarschijnlijkheid zijn zoon is.

Met die kennis kunnen onderzoekers de mummie in tombe 55 een naam en een gezicht geven: het moet Achnaton zijn – een gehate farao die een paar jaar voor Toetanchamons toetreding de vele Egyptische goden verving door één, Aton.

Geschreven bronnen zeggen niets over Toetanchamons ouders, maar wanneer wetenschappers het DNA van Achnaton vergelijken met dat van Toetanchamon, vallen de stukjes op hun plaats: ze zijn vader en zoon.

Toetanchamons vader, Achnaton, schafte de oude goden af en riep de zon uit tot de god Aton.

© Shutterstock

En de verrassingen blijven zich in het lab opstapelen: Achnatons eerste vrouw was de beeldschone Nefertiti – al tonen genetische studies aan dat zij, anders dan gedacht, niet Toetanchamons moeder was.

Het DNA van de jongenskoning komt wel overeen met dat van een anonieme mummie die de ‘Jongere Dame’ gedoopt is. Zij blijkt Toetanchamons moeder te zijn – maar ook de zus van Achnaton.

Verbijsterd stellen wetenschappers vast dat Toetanchamons ouders broer en zus waren en dat de farao het resultaat was van wat we nu incest noemen.

Toetanchamon trouwde met zijn halfzus Anchesenamon.

© Shutterstock

Mummie-DNA duidt op koninklijke inteelt

Genetisch onderzoek wijst uit dat Toetanchamons familie vol inteelt zat. De Egyptenaren kenden de gevolgen van inteelt niet, en de farao’s kregen generatie na generatie kinderen met naaste verwanten.

© Kenneth Garrett

Grootvader trouwde met zijn dochter

Toetanchamons grootvader, Amenhotep III, had twee zonen bij zijn eerste vrouw, koningin Teje. De eerste stierf jong, waarna Achnaton de troon erfde. Amenhotep III was ook getrouwd met Sitamun, dochter van hem en Teje.

© Kenneth Garrett

Vader kreeg zoon met zijn zus

Al jong trouwde Achnaton met Nefertiti en ze kregen zes dochters. Omdat Nefertiti geen jongens baarde, trouwde Achnaton met een van zijn zussen, bekend als de mummie ‘Jongere Dame’, waarna ze samen Toetanchamon kregen.

© Kenneth Garrett & Shutterstock

Toetanchamon trouwde met zijn halfzus

Achnaton en Nefertiti kregen een dochter, Anchesenamon. Toetanchamon trouwde met zijn halfzus en het stel kreeg twee kinderen, die beide bij de geboorte stierven, waarschijnlijk door inteelt. De foetussen waren vijf en zeven maanden oud.

Onder de oude farao’s was inteelt een wijdverbreid verschijnsel. Een vorst werd beschouwd als een god en kon doen wat hij wilde – bijvoorbeeld kinderen krijgen met zijn zus of dochter om de macht in de naaste familie te behouden.

Toetanchamons stamboom blijkt geen stam met symmetrische takken te zijn, maar eerder een struik met takken die in de war zitten en alle kanten op gaan.

Toetanchamon zette de traditie voort en legde het aan met zijn halfzus, de dochter van Nefertiti en Achnaton.

Het jonge paar kreeg twee kinderen – maar beide werden doodgeboren, mogelijk door inteelt. Hun mummies werden te rusten gelegd bij Toetanchamon.

Voetbotjes komen bloed tekort

Toetanchamons afkomst van inteelt bracht hem het koningschap, maar was ook een vloek voor zijn gezondheid.

Scans laten zien dat zijn tanden scheef stonden en uitstaken, en beelden van Toetanchamons voeten tonen aan dat hij ernstig kreupel moet zijn geweest.

In de linkervoet waren verschillende botten bijna afgebrokkeld, en vooral de teen naast de grote teen was misvormd.

De wetenschappers onder leiding van Zahi Hawass denken dat het botverlies veroorzaakt kan zijn door de ziekte van Köhler, een aandoening waarbij de kleine botjes in de voet niet genoeg bloed krijgen en daardoor vergaan.

Kindkoning liep mank

De machtige farao kon niet lopen zonder stok en leed aan verschillende erfelijke ziekten. Scans en DNA-analyses van Toetanchamons mummie wijzen uit dat de man achter het masker verzwakt was door inteelt.

Claus Lunau

Scheve tanden staken uit

Toetanchamon had een overbeet en grote, uitstekende voortanden, terwijl zijn ondergebit scheef stond – hij had zijn gebit geërfd van zijn vader en grootvader. Scans vertonen tekenen van een schisis, ook een deels erfelijke aandoening.

Claus Lunau

Beenmerg bevatte parasieten

In beenmerg is DNA gevonden van de dodelijkste malariaparasiet, Plasmodium falciparum. De ziekte begint één tot twee weken na de besmetting. Vaak heeft de patiënt hoge koorts met bloedarmoede, en hij kan na een paar dagen sterven.

Claus Lunau

Lichaam had vrouwelijke vormen

Aan Toetanchamons riemen en lendendoeken is te zien dat hij een smalle taille en abnormaal brede heupen had, wat het gevolg kan zijn van een erfelijke hormonale stoornis. Uit scans blijkt dat de farao 1,67 m lang was en ruim 60 kilo woog.

Claus Lunau

Dijbeenbreuk was misschien ontstoken

Scans tonen aan dat het linkerdijbeen gebroken was. Het weefsel rond de breuk was nog niet aan het genezen, dus die ontstond enkele dagen voor de dood van de vorst. De breuk was niet gevaarlijk, maar mogelijk trad er een ernstige infectie bij op.

Claus Lunau

Voetbeentjes brokkelden af

Door een flink botverlies in de linkervoet liep Toetanchamon mank. Mogelijk had hij de erfelijke ziekte van Köhler, waarbij botten afbrokkelen door een slechte bloedtoevoer. Een symptoom is pijn, zowel bij inspanning als in rust.

Claus Lunau

Als kind had Toetanchamon waarschijnlijk hevige pijn in zijn linkervoet en verlegde hij zijn gewicht naar de rechter, die volgens de scans een platvoet werd.

De misvormingen kunnen de jongen gedwongen hebben met een wandelstok te lopen – archeologen vonden meer dan 130 wandelstokken in de tombe, waarvan er verschillende tekenen van veelvuldig gebruik vertonen.

De ziekte van Köhler is waarschijnlijk erfelijk en, in het geval van de jonge farao, waarschijnlijk het gevolg van inteelt – maar op zichzelf zal de aandoening de koning niet fataal zijn geworden.

De meest waarschijnlijke doodsoorzaak verborg zich diep in het beenmerg van de frêle vorst.

Mug nekt de monarch

In het beenmerg vond het team DNA van malariaparasieten – zelfs van een zeer dodelijke soort, Plasmodium falciparum.

Toetanchamon leed dus aan de gevreesde tropische ziekte, die op mensen wordt overgebracht via muggenbeten. Zijn laatste dagen waren waarschijnlijk hels, met hoge koortsen en rillingen.

Malariaparasieten vernietigen de rode bloedcellen, met bloedarmoede als gevolg. Bij falciparummalaria loopt de zieke al na een paar dagen het risico te sterven.

De beroemdste farao ooit werd dus waarschijnlijk door een mug genekt – al kunnen de gecompliceerde dijbeenbreuk en de slopende botaandoening de frêle monarch over de rand hebben geholpen.

Tegen de tijd van zijn dood – na circa 10 jaar aan de macht te zijn geweest – was Toetanchamon erin geslaagd de sporen uit te wissen van zijn vader, de ketterse koning Achnaton, die tot woede van de Egyptenaren de goden had afgeschaft.

Toetanchamon draaide de religieuze revolutie terug, maar volgens egyptoloog Salima Ikram en anderen zat de haat van de Egyptenaren tegen Echnaton zo diep dat Toetanchamon moest boeten voor de zonden van zijn vader.

Dode farao werd vermomd als een god

De Egyptenaren haatten Toetanchamons vader, Achnaton. Misschien als een postume wraak werd de mummie van zijn zoon vermomd als heerser van de onderwereld, Osiris – die er door de ketterse koning uit was gegooid.

© Apic/Getty Images

Huid was zwart gemaakt

De mummie werd rijkelijk overgoten met een dikke, zwarte vloeistof. Met een donkere huid leek Toetanchamon meer op de god Osiris. Deze heerser van de onderwereld werd vaak afgebeeld met een zwarte of groene huid.

© Robert Burch/Alamy/Imageselect

Het hart werd verwijderd

Normaal werden de organen van de dode in een pot gelegd, maar Toetanchamons hart ontbreekt. Volgens de mythe werd Osiris gedood door zijn broer, die het hart wegdeed. Als Toetanchamon Osiris moest spelen, is het logisch dat het hart ontbreekt.

© Howard Carter & Kunsthistorisches Museum, Vienna. Inv.

De dood in met een erectie

Toetanchamon werd gebalsemd met een stijve penis. Historici nemen aan dat het lid naar Osiris verwees, die volgens de Egyptenaren stond voor vruchtbaarheid, wederopstanding en eeuwig leven, en ook wel met opgericht lid werd afgebeeld.

Toetanchamons troonopvolgers wisten zijn naam en nagedachtenis uit, en na verloop van tijd vergaten de Egyptenaren alles over de farao – zelfs de geduchte grafrovers in de Vallei der Koningen.

Howard Carter had dus geluk. Terwijl de graven van andere farao’s al in de oudheid waren geplunderd, bleef de tombe van Toetanchamon vrijwel onaangeroerd.

Ruim 3000 jaar heerste er vrede op de laatste rustplaats van de kindkoning – tot op een novemberdag 100 jaar geleden, toen Howard Carter het zegel verbrak en ‘wonderbaarlijke dingen’ zag.

© Shutterstock

Daal af naar het graf van de farao

Howard Carter vond Toetanchamons graf onderaan een ingemetselde trap. Volg Carters pad door de vier kamers en bekijk de verbazingwekkende vondsten.

LEES HET ARTIKEL HIER