Hoe maakten de Egyptenaren een mummie?

Kennen we het procedé dat de Egyptenaren gebruikten om een mummie te maken? Werden de hersenen echt door de neus verwijderd?

mumie, egyptisk, sarkofag

We weten vrij precies hoe de Egyptenaren een mummie maakten. De beste beschrijving is van de Griekse geschiedschrijver Herodotus, die rond 450 v.Chr. een balseming bijwoonde. Samen met nieuwe onderzoeken van mummies levert dat een goed beeld op van de manier waarop de Egyptenaren hun doden op hun laatste reis voorbereidden.

Mummificatie nagedaan

Twee Amerikaanse onderzoekers, de anatoom Ronn Wade en de egyptoloog Bob Brier, brachten deze kennis onlangs in praktijk. Met het lichaam van een man die zich hiervoor ter beschikking had gesteld voerden ze een volledige mummificatie uit, dat wil zeggen dat ze zijn hersenen en organen verwijderden en zijn lichaam balsemden en inzwachtelden.

Wade en Brier maakten getrouwe kopieën van de oude Egyptische werktuigen en haalden zelfs natron en palmwijn uit Egypte. De Egyptenaren verwijderden de hersenen via de neus, en dat bleek het lastigste onderdeel van de procedure voor de twee wetenschappers. Om de hersenen eruit te krijgen, moesten ze ze net zo lang met haken bewerken tot ze er via de neus uit stroomden. Vervolgens verwijderden ze alle organen behalve het hart via een 9 centimeter lange insnede in de buik en reinigden ze het lichaam met palmwijn.

Het balsemen gebeurde door het lichaam uit te drogen met het mineraal natron. De onderzoekers brachten zakjes natron in het lichaam aan en smeerden het er aan de buitenkant op, waarna ze het 35 dagen lieten liggen. In deze tijd droogde het lichaam zo uit dat het nog maar de helft woog van voorheen. De twee onderzoekers lieten het lijk nog een paar maanden liggen en uiteindelijk wikkelden ze het in kilometers aan zwachtels. Volgens de Egyptische traditie was het nu klaar om herboren te worden.