Vis met poten ging het land op

De prehistorische roofvis Tiktaalik kon met zijn primitieve voor- en achterpoten op het land uit de voeten, blijkt uit nieuwe vondsten. De gangbare opvattingen over de ontwikkeling van vin tot poot ligt daarmee onder vuur.

Tiktaalik

Uit nieuwe onderzoeken en vondsten van de prehistorische roofvis Tiktaalik blijkt dat het dier ontwikkelde voorvinnen en een krachtige bekkenpartij met sterke, flexibele buikvinnen had.

De krokodilachtige vis was aan een leven in laag water gewend en kon kleine uitstapjes op de oever maken.

Vis met vier poten

Tot dusver dachten wetenschappers dat de eerste vis die aan land ging alleen kon tijgeren met zijn voorvinnen, omdat zijn buikvinnen klein en zwak waren. Maar nu blijkt dat vissen in het lage water tegelijk achter- en voorpoten ontwikkelden.

Lees het artikel: Vissen kropen aan land

Wil je meer lezen over de landgang van de vissen, meer dan 375 miljoen jaar geleden? En wil je weten wat de paleontologen te weten zijn gekomen over andere oerdieren, die waarschijnlijk als eerste het land innamen?

Lees dan het hele artikel in Wetenschap in Beeld 9/2014.