Shutterstock
tyrranosaurus, rex, fossiel, tanden, beet, t.rex, aantal, bestand

Er hebben miljarden T. rexen bestaan

Er leefden circa 20.000 Tyrannosaurus rexen tegelijk in Noord-Amerika, blijkt uit nieuw onderzoek. Toch zijn er maar 30 skeletten gevonden.

De bekendste dinosaurus is waarschijnlijk Tyrannosaurus rex. Dit enorme roofdier leefde in Noord-Amerika tijdens het krijt, 68 tot 66 miljoen jaar geleden.

Maar hoeveel Tyrannosaurus rexen leefden er eigenlijk tegelijk? Amerikaanse paleontologen gingen op onderzoek uit, en de resultaten van hun studie zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Gebruik van computersimulaties

Met behulp van computersimulaties combineerden de onderzoekers allerlei gegevens.

Ze keken naar bestanden van toppredators in de huidige voedselketen en de verdeling daarbinnen. En door fossielen te bestuderen, berekenden ze levensduur, paringsleeftijd, gewicht en populatiedichtheid van T. rex.

tyrranosaurus, rex, fossiel, tanden, beet

Tyrrannosaurus rex is de bekendste tyrannosaurus. Hij stierf 66 miljoen jaar geleden uit.

© Shutterstock

Drie feiten over de koning van de dinosauriërs

Bek

T. rex had de hardste beet van alle landdieren, met een kracht van 57.000 newton.

Gebit

Zijn 30 centimeter lange tanden waren breed en niet heel scherp.

Habitat

Hij leefde alleen in Noord-Amerika, maar zijn voorouder emigreerde mogelijk uit Azië.

Er hebben er miljarden geleefd

De onderzoekers kwamen erop uit dat T. rex zich verspreidde over 2,3 miljoen vierkante kilometer en dat een generatie ongeveer 19 jaar bestond.

Ook bleek dat er altijd ongeveer 20.000 exemplaren tegelijk leefden. Paleontologen schatten dat de soort 2,5 miljoen jaar overleefde. Dat geeft een totaal van 127.000 generaties en 2,5 miljard exemplaren.

Waar zijn alle botten gebleven?

Van ongeveer 100 T. rexen zijn overblijfselen gevonden, en we hebben slechts 32 goed bewaarde T. rex-fossielen. Dat is één op de 80 miljoen die er leefden.

Maar volgens de onderzoekers is dat eigenlijk heel veel, omdat de vondsten allemaal gedaan werden in kleine gebieden van Montana, waar de gesteentelagen waarin de fossielen terechtkwamen, bereikbaar zijn.

Waarschijnlijk kunnen de computermodellen die de onderzoekers ontwikkelden gebruikt worden om te berekenen hoeveel andere dinosaurussen er hebben geleefd – en paleontologen mogelijk verder helpen met hun zoektocht.