National Park Service/ZUMA Press Wire/Ritzau Scanpix
Eerste voetsporen mens Amerika

De mens voer meer dan 21.000 jaar geleden naar Amerika

Goed bewaard gebleven voetafdrukken bewijzen dat mensen 7000 jaar eerder Amerika innamen dan wetenschappers dachten – en waarschijnlijk kwamen ze over zee.

60 goed bewaard gebleven voetafdrukken leveren wetenschappers het zekerste bewijs tot nu toe dat de mens het Amerikaanse continent veel vroeger innam dan gedacht.

De laatste jaren zijn er meer vondsten gedaan die de theorie ontkrachten dat de mens 13.500 tot 16.000 jaar geleden voor het eerst in Amerika aankwam, toen de ijstijd zijn greep op de aarde aan het verliezen was. Het ijs van Noord-Amerika was toen zo sterk gesmolten dat er een doorgang door Alaska en Canada ontstond die mensen uit de steentijd vanuit Siberië konden nemen.

De datering van de vondsten – bewerkte stenen werktuigen en dierenbotten – is echter onzeker en er is twijfel gerezen over de vraag of de vondsten wel door mensen zijn gemaakt.

Nu is er eindelijk overtuigend bewijs. In de Amerikaanse staat New Mexico hebben onderzoekers van de Britse Bournemouth University voetafdrukken gevonden die ze met een zeer grote mate van zekerheid op 21.000 tot 23.000 jaar ouderdom hebben gedateerd.

Eerste voetsporen mens Amerika

De 60 voetafdrukken langs een voormalig meer tonen aan dat hier 21.000 jaar geleden kinderen liepen.

© National Park Service/ZUMA Press Wire/Ritzau Scanpix

De sporen doken op in White Sands National Park, waar ooit een meer was. Op basis van de grootte van de sporen schatten de onderzoekers dat de meeste zijn achtergelaten door kinderen of tieners die daar mogelijk speelden.

Plantenzaden geven ouderdom prijs

Een voetafdruk kan niet zelf worden gedateerd, maar als er biologisch materiaal aanwezig is in dezelfde bodemlagen als die van de sporen, kan een koolstof 14-analyse helpen.

In dit geval hadden de onderzoekers het geluk zaden van de spiraalruppia te vinden in de laag onder en boven de voetafdrukken, en door die te dateren konden ze ook de ouderdom van de voetafdrukken bepalen.

Hieruit blijkt dat de eerste bewoners van dit deel van Amerika niet door de ijsvrije corridor kwamen, maar waarschijnlijk arriveerden vanaf de kust van de Stille Oceaan.

Kaart immigratie Amerika

De voetafdrukken in White Sands National Park (rode stip) ondersteunen de theorie dat de eerste mensen Amerika binnenkwamen over zee (witte pijl), in plaats van lopend over land (gele pijl).

© Shutterstock

Dus nu zijn er twee mogelijkheden: ze trokken langs de kust vanuit wat nu Siberië is, of ze kwamen per boot. Maar ruim 20.000 jaar geleden was de kustroute waarschijnlijk met ijs bedekt en onbegaanbaar, dus het meest waarschijnlijke scenario is dat ze over zee kwamen.