Shutterstock

Met dank aan Einstein: Zo ga je het snelst aan boord van een vliegtuig

Dankzij de theorie achter Einsteins ruimtetijd hebben natuurkundigen ontdekt wie er als eerste moeten boarden.

Je verwacht het misschien niet, maar natuurkundigen breken zich al jaren het hoofd over de vraag hoe vliegtuigmaatschappijen hun passagiers het snelst aan boord krijgen.

Nu heeft een team natuurkundigen ontdekt dat je langzame passagiers het best als eerste aan boord kunt laten gaan.

Passagiers die in een vliegtuig stappen, zijn in beweging tot ze bij hun stoel zijn of tot hun weg wordt geblokkeerd door andere passagiers die in het gangpad staan.

Hoezeer een passagier andere passagiers vertraagt, hangt daardoor af van de positie in de rij en de stoel in het vliegtuig.

Boarden moet in golven verlopen

In 2011 werd aangetoond dat het boarden van een vliegtuig optimaal verloopt als het in golven gebeurt. Passagiers die dicht bij elkaar zitten in het vliegtuig, moeten in de rij van elkaar gescheiden zijn en in verschillende golven aan boord gaan.

Een golf kan bijvoorbeeld bestaan uit passagiers die een bepaald aantal rijen van elkaar vandaan zitten. Een ander voorbeeld is om eerst de passagiers die aan het raam zitten te laten instappen, vervolgens die in het midden en ten slotte die aan het gangpad. Het gaat erom dat er zo veel mogelijk passagiers tegelijkertijd kunnen gaan zitten.

Een nieuw onderzoeksteam heeft er nu voor gekozen het probleem te analyseren met behulp van dezelfde geometrie die ook de ruimtetijd in Einsteins speciale relativiteitstheorie beschrijft.

relativitetsteori
©

Einsteins ruimtetijd is vierde dimensie in het universum

Volgens Einsteins ruimtetijd kunnen twee gebeurtenissen van elkaar zijn gescheiden door ofwel ruimte, ofwel tijd, maar niet door beide parameters tegelijk.

Dus:

Als twee passagiers zijn gescheiden door tijd:

  • Als twee passagiers dicht bij elkaar in de rij staan, maar ver van elkaar in het vliegtuig zitten, is de kans groter dat er een scheiding in tijd ontstaat.
  • Effect op het boarden: De scheiding in tijd uit zich erin dat de ene passagier de andere in de weg staat als deze bij zijn stoel probeert te komen.

Als twee passagiers zijn gescheiden door ruimte:

  • Als twee passagiers dicht bij elkaar in het vliegtuig zitten, maar ver van elkaar in de rij staan, ontstaat er geen scheiding in tijd, maar een scheiding in ruimte.
  • Effect op het boarden: Doordat de positie van de passagiers in de rij optimaal is met betrekking tot hun plek in het vliegtuig, zijn ze in ruimte gescheiden en kunnen ze tegelijkertijd gaan zitten.

Laat de langzaamste passagiers het eerst instappen

Vliegtuigmaatschappijen hebben verschillende methoden getest om de instaptijd te optimaliseren, zoals snellere passagiers het eerst laten instappen, het vliegtuig van achteren te laten vullen of het boarden volkomen willekeurig te laten verlopen.

De nieuwe onderzoeksresultaten bevestigen dat boarden in golven het snelst is. Maar de onderzoekers tekenen daarbij aan dat het tot 28 procent sneller is om langzamere passagiers het eerst te laten instappen.

Langzame passagiers, zoals gezinnen met kleine kinderen of mensen die slecht ter been zijn, hebben meer tijd nodig om hun bagage op te bergen en te gaan zitten. Als je snellere passagiers laat instappen terwijl de langzamere hun plek opzoeken, verloopt het boarden sneller.

De resultaten laten zien dat drie à vier snelle passagiers hun stoel kunnen vinden voordat een langzame passagier achter in het vliegtuig heeft plaatsgenomen.