Airbus Beluga

Hoe vliegt een vliegtuig?

De vleugels van een vliegtuig zijn allesbepalend als het toestel de zwaartekracht moet trotseren om het aardoppervlak te verlaten. Ze creëren drukverschillen die het vliegtuig in de lucht houden.

Als je een vliegtuig aan de grond ziet staan, lijkt het bijna onmogelijk dat het kan opstijgen. Zo'n loodzware machine kan toch nooit de zwaartekracht trotseren?

Maar dan taxiet het vliegtuig over de startbaan, versnelt het en komt het los van de grond. En eenmaal in de lucht beweegt het zich soepel en elegant voort.

Bij vliegen spelen meerdere factoren een rol, zoals de aandrijving en de luchtweerstand, waardoor het vliegtuig zich horizontaal kan voortbewegen. De aandrijving wordt geregeld door de motoren van het vliegtuig, zowel bij straalvliegtuigen als bij propellervliegtuigen.

VIDEO – Kijk hoe vliegen werkt:

Video

Vleugels creëren drukverschillen

Een vliegtuig moet echter ook opstijgen en op hoogte blijven. Dat deel van de klus nemen de vleugels van het vliegtuig voor hun rekening. Die veranderen namelijk de drukverhoudingen in de lucht.

De vleugels zijn zo gebouwd dat de lucht die eroverheen gaat sneller naar achteren beweegt dan de lucht eronder.

De wet van Bernoulli stelt dat hoe sneller lucht zich beweegt, hoe lager de luchtdruk is. Daarom wordt er boven de vleugel een lage druk gecreëerd en onder de vleugel een hoge druk.

Druk duwt vliegtuig omhoog

Door de hogere druk onder de vleugels wordt het vliegtuig omhoog 'geduwd' tegen de lagere druk. Zo blijft het vliegtuig in de lucht. De hoek van de vleugels kan worden bijgesteld, zodat ze veranderingen creëren in de druk en het vliegtuig stijgt of daalt.

De propellers van een propellervliegtuig werken volgens hetzelfde principe. De rotorbladen zijn zo gevormd dat ze als ze draaien een lage druk creëren vóór het vliegtuig, waardoor dit vooruit wordt geduwd door de hogere druk aan de achterkant.

Talrijke fabels over vliegtuigen

Er circuleren allerlei fabels over vliegtuigen. Bijvoorbeeld dat een vliegtuig neerstort als er een gat in een raam komt, dat de toiletten in de lucht worden geleegd en dat bliksem levensgevaarlijk is voor vliegtuigen. Krijg de feiten op een rijtje – koop Wetenschap in Beeld: