Shutterstock

Wat is octaan?

Er wordt iso-octaan toegevoegd aan benzine om te vroeg ontbranden te voorkomen. Hoe hoger het octaangetal, hoe meer iso-octaan erin zit, en dat is goed voor de motor van je auto.

Wanneer lucht en benzine in de automotor worden samengeperst, kan de mix ontbranden en klopt de motor.

Om dit tegen te gaan wordt aan de benzine iso-octaan toegevoegd. Octaan 95 wil zeggen dat de benzine de klopvastheid heeft van een mengsel met 95 procent iso-octaan.

Hoe hoger het octaangetal, des te meer het lucht-benzinemengsel gecomprimeerd kan worden zonder zelf te ontbranden.

Benzine verbrandt in de cilinders van een automotor en zorgt zo voor voortstuwing. Maar soms ontbrandt de brandstof te vroeg.

© Shutterstock

De uitgebreide uitleg

  • PROBLEEM: Benzine ontploft te vroeg

Benzine moet verbranden in de cilinders van de motor. Zo wordt een zuiger aangedreven, die de auto voortstuwt.

De benzinedamp wordt samengeperst in de cilinders, waardoor hij heet wordt. De verbranding wordt op gang gebracht door een vonk van de ontsteker, maar af en toe wordt de benzinedamp zo heet dat hij spontaan ontbrandt.

En dat is niet de bedoeling, want daardoor kan de benzine te vroeg ontploffen.

  • OPLOSSING: Octaan gaat spontane ontbranding tegen

Bij zelfontbranding spreken we van pingelen, en je hoort het als klopgeluiden in de motor. Het octaangetal geeft kort gezegd het vermogen van de brandstof aan om zelfontbranding te weerstaan.

Deze eigenschap wordt bepaald op basis van de verhouding tussen de koolwaterstoffen iso-octaan en n-heptaan in de benzine. Iso-octaan is namelijk zeer goed bestand tegen zelfontbranding; n-heptaan nauwelijks.

Octaan bestaat uit koolwaterstoffen

Octaan is een molecuul dat bestaat uit koolwaterstoffen, het hoofdbestanddeel van benzine. De formule van octaan is C8H18.

Het octaangetal geeft de mate aan waarin een brandstof voorkomt dat het mengsel van benzine en lucht in de cilinder van de motor vanzelf ontbrandt, wat onzuinig rijdt en slecht is voor de motor.

Hoe hoger het octaangetal, des te klopvaster de benzine, zoals dat heet.