Volkswagen-bedrog: zo gevaarlijk zijn NOx-deeltjes

De Volkswagen-affaire – het gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's van de fabrikant – kan fatale gevolgen krijgen voor de Europese bevolking. Dieseluitstoot bevat namelijk uiterst gevaarlijke stoffen.

Volkswagen-schandaal

Een verminderde longfunctie, infecties, hartstoornissen en uiteindelijk de dood. Dit kunnen de gevolgen zijn van de Volkswagen-affaire voor duizenden mensen.

Wereldwijd zijn 11 miljoen Volkswagens uitgerust met software die ervoor zorgt dat de auto's onder testomstandigheden minder NOx-deeltjes uitstoten dan tijdens het rijden.

De auto's van Volkswagen zijn dus vervuilender dan uit de testresultaten blijkt.

Volkswagen manipuleerde tests

NOx wordt uitgestoten als de motor erg heet wordt. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer NOx. Maar tegelijkertijd wordt de motor ook efficiënter naarmate hij opwarmt.

Tijdens tests van de NOx-uitstoot bracht de software de efficiëntie van de verbranding omlaag, zodat de auto's slechter reden, maar wel minder gassen uitstootten. Op de weg werd dit effect weer ongedaan gemaakt.

11 miljoen vervuilende Volkswagens

Het gesjoemel kon wel eens grote gevolgen krijgen, en niet alleen voor Volkswagen zelf. Uit berekeningen blijkt dat de 11 miljoen auto's samen jaarlijks zo'n 250.000 tot 1.000.000 ton meer NOx uitstoten dan aangenomen.

Deze extra vervuiling komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van energiecentrales, industrie, voertuigen én landbouw in heel Groot-Brittannië.

Volkswagen kan je longen beschadigen

NOx – stikstofoxiden – is een verzamelnaam voor de gassen stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2).

Anders dan CO2, dat niet gevaarlijk is voor mensen, kan de uitstoot van NOx fatale gevolgen hebben.

De gassen kunnen tot een verminderde longfunctie leiden en ernstige infecties van de longen veroorzaken. De kleine moleculen zijn uiterst reactief en dringen makkelijk het longweefsel binnen, waar ze veel schade kunnen aanrichten.

De NOx'en in de steden zijn voornamelijk afkomstig van dieselauto's, die vooral NO en een paar procent NO2 uitstoten.

Hartpatiënten lopen extra risico

NOx’en kunnen ook met grotere deeltjes reageren, waarbij nieuwe stoffen ontstaan die tot luchtwegproblemen leiden en de toestand van hartpatiënten kunnen verslechteren.

Alleen al in Londen sterven jaarlijks 9500 mensen vanwege verhoogde NOx-concentraties.