Shutterstock

Zijn teflonpannen giftig?

Je doet niet graag afstand van je oude, vertrouwde teflonpan, zolang die zijn werk nog doet. Maar bij hoge temperaturen kunnen er stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Teflonpannen zijn in principe niet giftig. Toch is voorzichtigheid geboden.

Het gevaar schuilt vooral in oude teflonpannen, want de antiaanbaklaag kan zozeer beschadigd raken dat hij gaat schilferen en het materiaal in het eten terechtkomt.

Teflon kan worden afgebroken tot schadelijke stof

Het antiaanbaklaagje van een pan gaat kapot als er krassen in ontstaan of als het wegslijt.

Deskundigen raden aan om sterk beschadigde pannen met een teflonlaag weg te gooien, maar volgens hen kan het geen kwaad om antiaanbakpannen die goed van kwaliteit zijn te gebruiken.

Teflon is een merknaam van de stof polytetrafluorethyleen (PTFE), die bij verhitting afgebroken kan worden tot onder meer perfluoroctaanzuur (PFOA), dat schadelijk voor de gezondheid is.

Dit scheikundige proces treedt echter pas bij temperaturen boven de 350 °C op, en zo heet wordt een pan niet bij normaal huis-tuin-en-keukengebruik.