Hoe beweegt een raket zich voort in een vacuüm?

In het vacuüm van de ruimte heeft een raket niets om zich tegen af te zetten. Hoe kan hij dan versnellen als hij de dampkring van de aarde heeft verlaten?

Raket

Op aarde komt een raket net als in de ruimte vooruit door hete gassen uit te stoten.

© NASA

Het is misschien moeilijk te begrijpen hoe een raket in de ruimte kan versnellen of van richting veranderen zonder zich af te zetten op aarde of in de dampkring.

Maar raketten hoeven zich nergens aan af te zetten: de energieontlading van het vaartuig zelf zorgt voor de voortstuwing, zowel in de ruimte als in de atmosfeer van de aarde.

Natuurwet geldt overal

De voortstuwing van ruimteraketten is gebaseerd op de derde wet van Newton, die de Engelse geleerde al in 1687 opstelde.

De wet stelt dat elke actie gepaard gaat met een even grote en tegengestelde reactie. Dat houdt bijvoorbeeld in dat iemand die een zwaar voorwerp naar voren gooit – actie – zelf iets achteruit geduwd wordt – reactie.

De motor van een raket stoot hete gassen uit, die het vaartuig naar voren stuwen, zoals de terugslag van een pistoolschot.

De wet geldt in de dampkring en in het vacuüm van de ruimte, ver van de zwaartekracht en luchtweerstand van de aarde.

###

Krant zat er 50 jaar naast

Goddard is de vader van de raket.

© NASA

The New York Times had de wetten van Newton niet begrepen toen de krant op 13 januari 1920 de draak stak met de raketpionier Robert Goddard en diens ruimtevaartplannen.

Volgens de krant was het absurd om te denken dat een raket zou werken in een vacuüm, waar niets is om zich tegen af te zetten.

Pas na de maanmissie van de Apollo 11 op 17 juli 1969 kwam er een rectificatie.

###

Atomen stuwen een raket voort

Als ruimtevaartuigen de dampkring van de aarde verlaten, worden raketmotoren opgestart die met hoge snelheid ionen – elektrisch geladen atomen – uitstoten.

Zo bereikte NASA’s sonde Dawn de dwergplaneet Ceres met een ionenmotor, die helemaal niet zo krachtig hoeft te zijn om een raket te versnellen in het vacuüm