Wordt jouw baan bedreigd door kunstmatige intelligentie?

Chatbots als ChatGPT zijn experts in schrijven, converseren en het analyseren van patronen. Dit maakt AI een gamechanger in veel bedrijfstakken. Kijk of je baan gevaar loopt.

Wordt jouw baan bedreigd door kunstmatige intelligentie?
© Shutterstock

Wereldwijd zullen in de nabije toekomst tot 300 miljoen voltijdbanen worden overgenomen door kunstmatige intelligentie. Dat concludeert een nieuw rapport van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs.

Niet alle bedrijfstakken zullen echter even hard worden getroffen en in sommige gevallen mogen werknemers zelfs blij zijn dat AI hun werk makkelijker en boeiender maakt.

Klantenservice

Dienstverlening
© Shutterstock

Chatbots moeten antwoord geven

Mensen die de klantcontacten voor hun rekening nemen, mogen wel bang zijn voor kunstmatige intelligentie, omdat die ongetwijfeld veel banen in de sector zal overnemen.

Een van de kerncompetenties van chatbots is het beantwoorden van vragen, dus ze zullen klanten makkelijk kunnen informeren over de kwaliteit van een product, de plek ervan in de winkel en mogelijke afbetalingsregelingen.

Hoewel veel banen dreigen te verdwijnen, zullen er mensen nodig blijven om klanten te helpen met ingewikkelder problemen.

Media

Kunstmatige intelligentie in de media
© Shutterstock

ChatGPT schrijft weerberichten en nieuws

Chatbots als ChatGPT zijn zeer bedreven in het schrijven van teksten op basis van feitelijke informatie en worden al gebruikt om weersvoorspellingen en verslagen van sportevenementen te schrijven.

Het nieuwsmedium NewsGPT gaat een stap verder en legt zich toe op het publiceren van korte nieuwsartikelen die volledig door kunstmatige intelligentie zijn geschreven.

De chatbots kunnen nog geen lange en originelere artikelen schrijven, maar elke keer dat ze gebruikt worden, leren ze bij.

Financiële sector

Kunstmatige intelligentie in de financiële sector
© Shutterstock

Bankiers krijgen hulp bij moeilijke taken

In de financiële sector moeten mensen gegevens van jaarrekeningen analyseren en investeringen voorstellen.

Kunstmatige intelligentie is zeer geschikt voor zulke taken, omdat de computer snel patronen kan vinden in complexe gegevens, die bijvoorbeeld aangeven hoe markten en bedrijven het in de toekomst zullen doen.

De technologie zal daarom ongetwijfeld de meest routinematige banen in de financiële sector overnemen, en kan een nuttig hulpmiddel worden om werknemers te ondersteunen bij lastige taken.

Productie

Kunstmatige intelligentie in productie
© Shutterstock

Robots nemen de fabrieksvloer over

In de productie en industrie gebruiken bedrijven al heel lang robots om routinematige handarbeid uit te voeren.

Deze trend zal zich versnellen nu robots steeds meer worden uitgerust met kunstmatige intelligentie om ook complexere taken uit te kunnen voeren.

In de nabije toekomst zullen intelligente robots bijna al het handwerk in fabrieken doen en zullen er nog maar een paar mensen nodig zijn om toezicht te houden op de productie en om ervoor te zorgen dat de robots hun werk goed doen.

Zorg

Kunstmatige intelligentie in de zorg
© Shutterstock

Kunstmatige intelligentie stelt diagnoses

In de gezondheidszorg kan kunstmatige intelligentie artsen helpen om diagnoses te stellen en patiënten te behandelen. Maar er blijft een arts nodig die de suggesties van de robots beoordeelt en goedkeurt.

AI zal ook slechts een paar functies van verpleegkundigen overnemen.

Kunstmatige intelligentie kan hen wel helpen bij het plannen en documenteren van het werk, het bijhouden van medicatie en andere patiëntgegevens en erop toezien dat patiënten worden behandeld zoals voorgeschreven door de arts.