Shutterstock
Bulldozer, berg plastic

Hoeveel plastic wordt er gerecycled?

Afval scheiden moet tot meer hergebruik leiden, maar hoeveel plastic wordt er in de praktijk verwerkt in nieuwe plasticproducten?

Tassen, verpakkingen, textiel, flessen – plastic is overal.

Sinds 1950 is er wereldwijd meer dan 9,2 miljard ton plastic geproduceerd. Rond 1950 werd jaarlijks 1,5 miljoen ton geproduceerd, maar in 2019 was dat maar liefst 368 miljoen ton.

En we moeten weer van dat plastic af.

Alleen al in 2018 werd wereldwijd zo’n 342,6 miljoen ton plastic afval geproduceerd. Het grootste deel hiervan is afkomstig van verpakkingen en textiel.

12 miljard ton plastic zullen we in 2050 in de natuur of op vuilstortplaatsen hebben gedumpt.

Slechts 21 procent van het plasticafval wordt gerecycled, terwijl 24 procent wordt omgezet in warmte in verbrandingsovens. De overige 45 procent gaat naar stortplaatsen of belandt in het milieu.

Als het zo doorgaat, denken experts dat we tegen 2050 in totaal 12 miljard ton plastic in het milieu of op stortplaatsen hebben gedumpt.

Zeven soorten plastic

Hoewel afval scheiden steeds beter gaat, wordt een groot deel van het ingezamelde plastic nog niet gerecycled; zo wordt in Nederland slechts circa 15 procent van de plastics hergebruikt.

Het recyclen van plastic is dan ook verre van eenvoudig.

Er zijn zeven hoofdsoorten plastic, die zeer verschillende eigenschappen hebben. Sommige zijn zacht en soepel, andere zijn hard en robuust. Daarom moeten ze afzonderlijk worden gerecycled, maar veel kunststofproducten zijn combinaties van verschillende soorten plastic die onmogelijk weer te scheiden zijn.

Plastic wordt versnipperd en omgesmolten

Na het inzamelen gaat plasticafval naar een fabriek, waar het via een ingewikkeld proces herbruikbaar wordt gemaakt.

Plasticsnippers worden gerecycled
© Shutterstock

1. Plasticsoorten worden gescheiden

Alles wat geen plastic is, wordt verwijderd. Vervolgens worden de verschillende soorten plastic zo veel mogelijk gescheiden en wordt het plastic versnipperd.

Plastic, sortering, dichtheid
© Shutterstock

2. Water sorteert verder

De plasticsoorten worden verder gescheiden, o.a. door te sorteren op dichtheid in water. De typen PP en PET hebben een verschillende dichtheid, waardoor PP blijft drijven terwijl PET zinkt.

Plastikgranulat
© Shutterstock

3. Plastic wordt omgesmolten

Het plastic wordt in nog kleinere stukjes gehakt. Vervolgens worden die gesmolten tot korrels van zuiver plastic, die worden gebruikt om nieuwe plastic producten te maken.

Bovendien wordt plastic vaak gecombineerd met andere materialen, zoals metaal, glas of karton. Zo zijn veel blikjes voorzien van een dun laagje plastic aan de binnenkant, dat moeilijk te recyclen is.

Als we meer plastic willen recyclen, moeten we meer producten van één type maken.