Shutterstock

Hoe vervuilend is streaming?

Ik heb onenigheid met mijn moeder over de vraag wat vervuilender is, streaming of dvd’s. Ik zeg streaming, zij zegt dvd’s. Wie heeft er gelijk?

Hoeveel CO2 streamingdiensten uitstoten is moeilijk vast te stellen, deels omdat de stroomvoorziening in de wereld door van alles en nog wat wordt verzorgd, van kolencentrales tot zonnecellen.

Maar nu hebben onderzoekers van de universiteit van Bristol een hulpmiddel ontwikkeld, DIMPACT genaamd, waarmee de gevolgen voor het klimaat beter kunnen worden berekend.

Volgens hun berekeningen stootte een uur streamen in Europa in 2020 gemiddeld 56 gram CO2 uit. Dat is het equivalent van vier zakken popcorn maken in de magnetron.

Meer dan de helft van de CO2-uitstoot komt van het apparaat bij de gebruiker thuis, zoals een tv of smartphone, terwijl slechts 1 procent afkomstig is van grote datacentra, die steeds energie-efficiënter worden.

Netflix stoot naar eigen zeggen gemiddeld nog geen 100 gram CO2 uit per uur. Dat staat gelijk aan 400 meter rijden in een benzineauto.

Dvd’s vervuilen meer

Bij streaming en dvd’s is de CO2-uitstoot hetzelfde, volgens onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory. Maar dat is alleen als je je dvd per post laat bezorgen. Als je zelf naar de winkel rijdt en een dvd koopt, slaat de klimaatbalans door in het voordeel van streaming.

Het onderzoek dateert van 2014, dus het klimaatvoordeel voor streaming is nu waarschijnlijk nog groter.