Shutterstock

Hoe vervuilend is kunstsneeuw?

Door stijgende temperaturen en onvoldoende sneeuwval willen veel wintersportresorts hun eigen sneeuw maken. Maar hoeveel vervuilender is kunstsneeuw dan de natuurlijke variant?

Elke skilocatie droomt van sneeuwwitte pistes tijdens het wintersportseizoen. Dus als er niet genoeg natuurlijke sneeuw uit de hemel valt, worden er sneeuwkanonnen ingezet voor voldoende kunstsneeuw op de bergtoppen.

Sneeuwkanonnen mengen koud water en perslucht uit een compressor. Het water spuit uit het kanon de lucht in als fijne druppels, en door de koude lucht bevriest het tot sneeuwkristallen.

Microben verzamelen sneeuwvlokjes

Het productieproces kan effectiever gemaakt worden door de sneeuwvorming op gang te brengen met het microbiële product Snomax. De microben fungeren als een kern waarop sneeuwkristallen zich kunnen ophopen.

Snomax is volgens de producent niet schadelijk voor het milieu, maar sneeuwkanonnen gebruiken veel stroom, en als die bijvoorbeeld uit een dieselgenerator komt, dan stoot de sneeuwproductie veel CO2 en fijnstof uit.

Een van de klimaatmaatregelen bij de Winterspelen in Peking is een natuurlijk koelmiddel voor ijsbanen, in plaats van het broeikasgas hfk.

© Shutterstock

Zijn de Olympische Winterspelen klimaatneutraal?

Volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) komt in 2022 100 procent van de stroom bij de Winterspelen in Peking uit hernieuwbare bronnen als zon en wind.

Bovendien zijn vijf stadions die voor de Zomerspelen in 2008 werden gebouwd, aangepast voor de Winterspelen in 2022. De CO2-uitstoot van bijvoorbeeld beton en staal voor nieuwbouw is daarom een stuk lager dan bij andere Olympische Spelen.

Een derde klimaatvriendelijk onderdeel is het gebruik van natuurlijke CO2 als koelmiddel voor de ijsbanen. Meestal wordt er synthetische hfk (fluorkoolwaterstof) gebruikt, maar dat beschadigt de ozonlaag en is 4000 keer zo krachtig als CO2. Volgens het IOC bespaart deze actie net zoveel als de jaarlijke CO2-uitstoot van 3900 auto’s.

Maar is Peking 2022 wel echt klimaatneutraal? In ieder geval niet zonder de compensatie van de totale uitstoot van 1,3 miljoen ton CO2 gedurende het hele project – ofwel de jaarlijkse uitstoot van 325.000 auto’s.

Die compensatie wordt gedaan in de vorm van bebossing: nieuwe bomen planten.

Een ander milieueffect is het grote waterverbruik, dat lokale waterreservoirs onder druk zet.

Daarnaast laten onderzoeken zien dat kunstsneeuw zwaarder is dan natuursneeuw en daarom langzamer smelt. Zo wordt het sneeuwseizoen een paar weken verlengd, wat de groeiperiode voor planten in de buurt weer beïnvloedt.