Zonnecellen van de toekomst bootsen planten na

Onderzoekers hebben zonnecellen uitgevonden die de fotosynthese van planten nabootsen. Maar er is een cruciaal verschil – de zonnecellen produceren geen suiker, zoals planten doen, maar zonnebenzine.

© Shutterstock

Benzine gemaakt van zonlicht. De bijna utopische visie is realiteit geworden dankzij zogeheten biomimetische zonnecellen die bacteriën gebruiken om de fotosynthese van planten te kopiëren. De zonnecellen zijn zelfs veel efficiënter dan planten.

Terwijl planten slechts 1 procent van de energie van zonlicht omzetten in suikers, die ze gebruiken voor hun groei, zetten de revolutionaire biomimetische zonnecellen 10 procent van de energie in zonnestralen om in vloeibare brandstoffen die vergelijkbaar zijn met benzine, aardgas en diesel.

Zonnecel en bacterie werken samen

Biomimetische zonnecellen bestaan uit twee componenten die zonnebenzine produceren uit waterstof en het broeikasgas koolstofdioxide.

Eerst splitst een zonnecel watermoleculen in zuurstof en waterstof.

Een nieuw type zonnecel zorgt ervoor dat zuurstof en waterstof aan de oppervlakte opwellen – met zonlicht als energiebron.

© MIT

De waterstof wordt naar een ander deel van de cel gestuurd, waar bacteriën het toegevoegde koolstofdioxide splijten in zuurstof en koolstof.

De zuurstof vervliegt, terwijl de koolstof wordt gecombineerd met waterstof tot zogenaamde koolwaterstofketens. De bacteriën zijn zodanig genetisch gemanipuleerd dat ze de ketens produceren als vloeibare brandstof: zonnebenzine.

Technologie is CO2-neutraal

Als de zonnecellen ooit op grote schaal werken, vormen ze een onuitputtelijke bron van energie, die jarenlang kan blijven werken en zonnebenzine blijft produceren.

Zonnebenzine is klimaatneutraal omdat de CO2-uitstoot van de verbranding van de benzine even groot is als de hoeveelheid van dit broeikasgas dat uit de atmosfeer is gehaald om de bacteriën in de zonnecellen te voeden.