Energy Vault

Toren van betonblokken slaat schone energie op

KLIMAATSTRIJD: Ingenieurs hebben een methode ontwikkeld om schone energie op te slaan zonder dat er water in de buurt hoeft te zijn. Daarvoor wordt een toren van betonblokken gebouwd – en vervolgens weer afgebroken.

Windturbines en zonnecellen zijn inmiddels zo goed ontwikkeld dat duurzame energie in een groot deel van de vraag kan voorzien.

Maar het blijft een uitdaging voor wetenschappers om manieren te vinden om zuivere energie op te slaan, zodat we eruit kunnen putten als het nodig is – niet alleen als het waait of zonnig is.

Een energieopslag onafhankelijk van meren en rivieren

Nu zijn ingenieurs van het Zwitserse bedrijf Energy Vault echter op een idee gekomen dat even eenvoudig als geniaal is.

Het is gebaseerd op het principe waarmee energie in stuwmeren wordt opgeslagen: water wordt tot achter de dam gepompt, waardoor het potentiële energie krijgt. Als we die energie nodig hebben, wordt het water door een waterkrachtcentrale geleid.

Energieopslag op zwaartekrachtbasis

Elektrische kranen slaan energie op door een betonblokkentoren te bouwen. Als de energie nodig is, laten ze de blokken weer zakken.

Opladen

Opladen van de energieopslag gebeurt als de kranen een betonblok naar een hoger niveau tillen. Zo krijgt het meer potentiële energie.

1

Ontladen

Ontladen gebeurt als de kraan het blok weer laat zakken. De staalkabel drijft een generator aan die de energie omzet in elektriciteit.

2
© Energy Vault

Het grote voordeel van het nieuwe concept van Energy Vault is dat het niet afhankelijk is van meren en rivieren.

De energie wordt opgeslagen in betonblokken van 35 ton, die door 120 meter hoge elektrische kranen omhoog worden getakeld.

Eén installatie is voldoende om 1250 huishoudens van stroom te voorzien

Als er een stroomoverschot is, bouwen de kranen een hoge toren door blokken op elkaar te stapelen, en wanneer er behoefte is aan energie, laten de kranen de blokken een voor een zakken.

De stalen kabels waar ze aan vast zitten, drijven een generator aan die stroom opwekt.

Het Zwitserse bedrijf wil een installatie bouwen die 80 megawattuur aan energie kan opslaan. Die zou 16 uur lang onafgebroken 8 megawatt kunnen leveren.

Dat is voldoende om 1250 huishoudens van elektriciteit te voorzien.