Kan wind de hele wereld van energie voorzien?

Ik hoor vaak over windenergie als vervanger van fossiele brandstoffen. Maar hoe groot is het potentieel van windenergie eigenlijk?

vindmølle, vindmøllepark, vindenergi

Windenergie heeft groot potentieel

Er is meer dan genoeg wind om de hele aarde van energie te voorzien. Recent heeft de Universiteit Utrecht het meest uitgebreide onderzoek naar het potentieel van windenergie uitgevoerd dat tot op heden is ondernomen. De onderzoekers verdeelden het aardoppervlak in 66.000 cellen en berekenden voor elke cel het potentieel van de wind. Stedelijke gebieden, wateren, bergen en natuurreservaten werden buiten beschouwing gelaten. Het bleek dat 20 procent van de aarde voldoende wind heeft om deze te kunnen benutten. Het totale potentieel is 96 petawattuur, wat ongeveer gelijkstaat aan zes keer het jaarlijkse wereldwijde verbruik. In sommige gebieden in Canada is het potentieel meer dan 30 keer het jaarlijkse verbruik, maar zelfs hier in West-Europa kunnen we twee keer zo veel energie uit de wind halen als we nodig hebben.

Technologie bestaat al

De technologie om de energie van de wind te benutten bestaat al, maar het is uiteraard duur om voldoende windmolens te bouwen en te gebruiken. Als het volledige wereldwijde potentieel werd benut, zou elektriciteit 25 keer zo veel kosten als nu. Het wordt al beter behapbaar als we volstaan met de windenergie die nodig is om in de huidige energiebehoefte te voorzien. In dat geval kost de energie slechts het dubbele van nu. Een gebied zo groot als Saoedi-Arabië zou dan met windmolens worden bedekt.