TAE Technologies
fusie, energie, technologie, deeltjesversneller, reactor, plasma

Onderzoekers: Fusie-energie klaar in 2030

Amerikaanse ingenieurs zeggen voor het eind van dit decennium commerciële fusie-energie te zullen ontwikkelen. Dit kan een belangrijke stap zijn op weg naar groene energie voor de hele wereld.

Fusie-energie is een beetje als de vliegende auto – het is altijd tien jaar in de toekomst.

Maar nu beweert TAE Technologies dat het voor het eind van het decennium op commerciële schaal fusie-energie kan produceren.

Zijn bijzondere fusiereactor kan nu stabiel plasma produceren bij temperaturen van meer dan 50 miljoen °C.

Bijna oneindige energie

Fusie-energie bootst de processen na die in de zon plaatsvinden als elementen samensmelten – waarbij heel veel energie vrijkomt.

Onderzoekers werken al sinds begin 20e eeuw aan deze technologie, die als de heilige graal van de energietechnologie wordt beschouwd.

Er zijn verschillende experimentele reactoren gebouwd – waaronder het internationale ITER-project in Frankrijk. Tot dusver is het echter nog niet gelukt om meer energie uit de technologie te halen dan erin is gestopt.

fusie, energie, technologie, deeltjesversneller, reactor, plasma

Norman, het reactorprototype van TAE Technologies, is cilindervormig, in tegenstelling tot dat van o.a. ITER, een tokamak-reactor met de vorm van een donut.

© TAE Technologies

De energie van de zon in een cilinder

Bij fusie smelten atomen samen, net als in de zon. Daarbij komt enorm veel energie vrij.

Deeltjeskanon verhit brandstof

De reactor van TAE Technologies verhit waterstof en borium tot een plasma van 50 miljoen °C met de straling van een deeltjesversneller.

Magnetische velden vangen plasma op

Magnetische velden houden het plasma vast in een lange cilinder. Veel andere fusiereactoren, zoals die van het Europese ITER, hebben de vorm van een donut.

Kernfusie wekt energie op

In het extreem hete plasma versmelten de atomen tot andere elementen, waarbij extreem veel energie vrijkomt en weinig neutronenstraling.

Technologie is rijp

TAE Technologies kiest voor een iets andere opbouw van zijn fusiereactoren om dit doel te bereiken.

Zijn reactor is een vrij kleine cilinder, terwijl de meeste experimentele reactoren, zoals de tokamak-reactor van ITER en de zogeheten stellarator Wendelstein 7-X, de vorm van een donut hebben.

De TAE-reactor verhit de brandstof met een deeltjesversneller en zou erin geslaagd zijn het plasma in te sluiten.

De reactor gebruikt de elementen waterstof en borium als brandstof om de hoeveelheid neutronenstraling in de reactor te verminderen. Dit levert minder radioactief afval op en voorkomt reactorverval.

Dit alles draagt ertoe bij dat de ingenieurs nu denken dat zij over slechts negen jaar fusie-energie op commerciële basis kunnen leveren. Als dat zo is, is het een doorbraak in de energieproductie.