OceanBased Perpetual Energy

Nieuwe turbines halen energie uit de Golfstroom

Zeestromen zijn een energiebron die vaak over het hoofd wordt gezien. Maar een Amerikaans bedrijf plaatst in samenwerking met de Florida Atlantic University turbines in zee die de komende vijf jaar evenveel stroom moeten opwekken als 2000 windmolens.

Het Amerikaanse bedrijf OceanBased Perpetual Energy experimenteert op dit moment met de zeestroom zo’n 30 kilometer voor de kust van Florida.

In samenwerking met onderzoekers van de Florida Atlantic University heeft het bedrijf een aantal turbines getest. Die zullen worden afgezonken om de Golfstroom te benutten voor het opwekken van elektriciteit.

De Golfstroom is een krachtige zeestroom die continu warm water van de Golf van Mexico naar de Atlantische Oceaan brengt, met een snelheid van 5,5 tot 9 kilometer per uur. Daar valt dus veel energie te halen.

Zie de turbines bij Florida in actie:

Turbine werkt als windmolen onder water

De resultaten zijn veelbelovend. OceanBased Perpetual Energy testte drie turbines door ze 24 uur onder water te laten draaien. De winnaar was een ontwerp dat eruitziet als twee vliegtuigmotoren op één vleugel.

De turbines werken op een vergelijkbare manier als windmolens: de kracht van de zeestroom laat de propellers draaien, en dat activeert een generator, die elektriciteit produceert.

Vergeleken met de wind zijn de bewegingen van de Golfstroom echter veel voorspelbaarder. De stroom gaat 24 uur per dag door met min of meer dezelfde richting en snelheid.

De Amerikaanse zeestroomturbines zijn de eerste die elektriciteit uit de Golfstroom halen.

© OceanBased Perpetual Energy

Ten slotte wordt de elektriciteit uit de generator via een onderzeese kabel over de zeebodem naar het land geleid, waar de kabel aan het energienet kan worden gekoppeld.

Zout en dierenleven zijn onbekende factoren

OceanBased Perpetual Energy is ambitieus: binnen vijf jaar wil het met de turbines in de Golfstroom 5 gigawatt aan elektriciteit opwekken. Dat is evenveel als ongeveer 2000 windmolens.

Dat lijkt veel, maar het Amerikaanse ministerie van Energie schat dat de Golfstroom het energienet in totaal van 45 terawattuur per jaar zal kunnen voorzien. Dat is ongeveer twee keer zo veel als alle Zweedse windmolens per jaar produceren.

Zover is het echter nog niet. De onderwaterturbines moeten zo worden gebouwd dat het elektrische circuit niet wordt blootgesteld aan het corroderende zeewater, en daarbij zijn onderwaterreparaties duur.

Een andere onbeantwoorde vraag is wat de invloed van de nieuwe centrale op het dierenleven is. Een klein aantal turbines richt geen schade aan, blijkt uit een rapport van het Georgia Institute of Technology, maar blijft dat zo als de technologie op grote schaal wordt toegepast?

Dat wil Ocean Based Perpetual Energy de komende tijd gaan uitzoeken.