Olieproductie Rusland

Kunnen we helemaal zonder fossiele brandstoffen?

Kunnen we in Noordwest-Europa van steenkool, olie en gas af en zelf voorzien in onze groene energie? En welke soorten kunnen we dan gebruiken?

Kunnen we in Noordwest-Europa van steenkool, olie en gas af en zelf voorzien in onze groene energie? En welke soorten kunnen we dan gebruiken?

Shutterstock

Fossiele brandstoffen als olie, steenkool en gas voorzien in meer dan 50 procent van de energiebehoefte voor de meeste landen in Europa. En voor Nederland is dat bijna 90 procent.

Maar volgens een internationale onderzoeksgroep onder leiding van professor Mark Z. Jacobson zouden in 2050 alle 139 naties die cijfers van hun energiesector publiceren, 100 procent zelfvoorzienend kunnen zijn op het gebied van duurzame energie.

De onderzoeksgroep rekent kernenergie, die een groot deel van de energiebehoefte in onder meer Zweden en Finland dekt, niet tot de hernieuwbare energie. Het is weliswaar geen fossiele brandstof, maar het kent andere problemen, zoals de verwijdering van kernafval.

Hetzelfde geldt voor de verbranding van afval en biomassa, dat op zich CO2-neutraal is. Maar verbranding geeft luchtvervuiling, en wetenschappers schatten dat in de toekomst alle landbouwgrond op aarde moet worden ingezet om voedsel te produceren voor een alsmaar groeiende bevolking. Dit laat geen ruimte voor zogeheten energiegewassen.

Verbruik van groene energie daalt

Ondanks de voorspellingen van de VN dat we in 2050 met 9,74 miljard aardbewoners zijn, zullen de 139 naties minder energie hoeven te produceren: gemiddeld zal er per persoon 42,5 procent minder energie nodig zijn.

De vermindering van het energieverbruik is mogelijk doordat de opwekking van groene elektriciteit veel efficiënter is dan bijvoorbeeld steenkoolenergie, en doordat technologieën zoals lucht/water-warmtepompen warm water produceren met een lager energieverbruik dan bijvoorbeeld een aardgasboiler.

Als de stappenplannen tot 2050 precies gevolgd worden, denken onderzoekers dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C zal blijven, terwijl er 24,3 miljoen nieuwe voltijdsbanen bijkomen.