Reactor van de toekomst vreet kernafval

350.000 ton kernafval ligt wereldwijd onder wisselende omstandigheden opgeslagen. Een nieuw type reactor vol gloeiend heet zout moet een groot deel van dit afval opruimen.

kernafval gesmolten zout

Chinese wetenschappers werken aan een nieuw type reactor, waarin de chemische processen verlopen in een 700 graden hete brij van gesmolten zout.

Het is de bedoeling dat deze kernreactor draait op het nieuwe wondermateriaal thorium, dat veel voorkomt in de natuur en veel efficiënter is dan de brandstof die kerncentrales tot nu toe voornamelijk gebruikt hebben: uranium.

Maar de centrales kunnen ook gestookt worden met kernafval.

Radioactief materiaal wordt hergebruikt

In een conventionele kerncentrale wordt hooguit 6,5 procent van het splijtbare uranium in de brandstofstaven benut. De rest moet 100.000 jaar opgeslagen worden als kernafval.

Bij de nieuwe gesmoltenzoutreactoren wordt het radioactieve materiaal in de brandstofstaven echter volledig benut.

Kernafval wordt opgelost in heet zout

Het kernafval wordt eenvoudigweg opgelost in de gloeiend hete zoutsmurrie, waardoor er scheikundige processen op gang komen en warmte-energie vrijkomt, net als in een gewone kerncentrale.

Zo kan de resterende 93,5 procent splijtbaar uranium omgezet worden in stroom via een warmtewisselaar, die water aan de kook brengt met de warmte van het zout en een turbine aandrijft.

Opslag blijft nodig

Gesmoltenzoutcentrales bieden echter geen volledige oplossing voor het probleem van het kernafval. Wereldwijd ligt er maar liefst 350.000 ton opgeslagen, en als dat allemaal opgeruimd moet worden door gesmoltenzoutreactoren, moet er 93 jaar lang elke dag eentje geopend worden.

Er zijn dus nog steeds kernafvaldepots nodig die 100.000 jaar lang intact blijven.