Kunnen kolencentrales op uranium draaien?

Om meer energiecrises te voorkomen, willen Amerikaanse wetenschappers bestaande kolencentrales zo ombouwen dat ze op kernenergie kunnen draaien. Hoe werkt dat?

Om meer energiecrises te voorkomen, willen Amerikaanse wetenschappers bestaande kolencentrales zo ombouwen dat ze op kernenergie kunnen draaien. Hoe werkt dat?

Shutterstock

Een kolencentrale kan niet zomaar uranium als brandstof gebruiken. Maar onderdelen ervan kunnen wel worden hergebruikt in een kerncentrale. In theorie volstaat het om de warmtebron te veranderen van steenkool in uranium en kunnen de turbines en generatoren die de elektriciteit opwekken, worden behouden.

Vaak is de beste oplossing echter om het hele systeem voor de opwekking van elektriciteit te vervangen, vooral als de centrale ouder is. Maar de grond, gebouwen, wegen, transformatoren en elektriciteitsleidingen kunnen nog steeds worden hergebruikt. En volgens een Amerikaans rapport uit 2022 is dat ook rendabel.

Vier keer zo veel kernenergie

Uit het rapport van het Amerikaanse ministerie van Energie blijkt dat omgebouwde kolencentrales, coal-to-nuclear- of C2N-centrales, de hoeveelheid Amerikaanse stroom uit kernenergie kunnen verviervoudigen tot 350 GW. Dit komt overeen met de maximumcapaciteit van ruim 23.000 van de allergrootste 15 MW-windturbines van Vestas.

De kosten van een C2N-kerncentrale zouden 15-35 procent lager zijn dan die van een nieuwe centrale.

In totaal telt het rapport 394 kolencentrales – actief en gesloten. Dit is een groot deel van de energiecentrales in de VS, en van die 394 is 80 procent geschikt voor C2N.

Het eerste project is zelfs al aan de gang in Kemmerer, Wyoming.

Optie 2: aardwarmte

Kernenergie is echter niet de enige optie voor hergebruik van kolencentrales. Ook aardwarmte is een mogelijkheid.

Zo werkt het Amerikaanse bedrijf Quaise aan een revolutionaire boortechniek die mogelijk toegang kan verschaffen tot water van 500 °C op 20 kilometer diepte.

De VS halen momenteel ruim 19 procent van hun elektriciteit uit kernenergie. In Europa is dat 22 procent.