Shutterstock

Is kernenergie de oplossing van de energiecrisis?

Europa lijkt deze winter en in de toekomst een tekort te krijgen aan stroom. Zijn beide problemen niet op te lossen met kernenergie?

De energiecrisis in Europa wordt veroorzaakt door acute tekorten aan olie en gas uit Rusland en kan niet worden opgelost met kernenergie.

Al is kernenergie in theorie eenvoudig, een reactor is zeer complex en het duurt gemiddeld zeven jaar om een moderne kerncentrale te bouwen. Dus als het besluit vandaag zou vallen, komt er pas in 2030 stroom uit voort.

Op termijn kan kernenergie in de totale energiebehoefte van Europa voorzien, maar er zijn enorme investeringen nodig. In 2021 hebben de circa 180 kerncentrales in Europa in totaal 883 terawattuur aan elektriciteit opgewekt. Het continent verbruikte echter 4032 terawattuur.

Reactoren verrijzen overal

Als kernenergie in de toekomst alle elektriciteit in Europa moet leveren, moet de productie vier of vijf keer zo hoog komen te liggen – zelfs als het verbruik gelijk blijft. Europa zou uiteindelijk minstens 800 kerncentrales hebben.

Maar als we het houden bij wind, zon en waterkracht, en de ontbrekende 1479 terawattuur vervangen door kolen, olie en gas, kan Europa volstaan met zo’n 300 nieuwe kerncentrales.

Maar dat loont waarschijnlijk helemaal niet.

Uit berekeningen van de zogeheten Levelised cost of electricity, waarin alle kosten van een energiebron meetellen, blijkt dat nieuwe windenergie sinds 2011 goedkoper is dan nieuwe kernenergie, en nieuwe zonne-energie sinds 2014.

3,98 keer zo duur wordt de stroom uit een in 2020 gebouwde kerncentrale gemiddeld als stroom van een windmolen uit datzelfde jaar.