Shutterstock

Hoe groen is aardgas eigenlijk?

Als je politici hoort, zou je denken dat gas een vrij groene energiebron is – klopt dat?

Hoe groen of zwart aardgas is, hangt ervan af met welke energiebronnen je het vergelijkt.

Het verbranden van aardgas is niet groen in de zin dat er geen broeikasgassen in de atmosfeer zouden worden uitgestoten.

Aardgas bestaat uit 70-90 procent methaan. Als broeikasgas is het circa 25 keer zo krachtig als CO2.

De scheikundige formule van methaan is CH4, wat betekent dat het molecuul bestaat uit één koolstofatoom en vier waterstofatomen. Het is dus een koolwaterstofverbinding, net als olie en steenkool, en dus een fossiele brandstof.

Maar aardgas is onder de fossiele brandstoffen zo slecht nog niet, en groener dan bijvoorbeeld steenkool, omdat het een hogere energie-inhoud heeft en efficiënter brandt.

Aardgas zit midden in het spectrum

De directe CO2-uitstoot van de energieproductie is het hoogst voor steenkoolcentrales, terwijl zonne- en windenergie de groene kampioenen zijn.

© Shutterstock

1. Steenkool stoot het meest uit

Steenkool stoot het meeste CO2 uit van alle vormen van energie. Bij de verbranding komt circa 1000 gram CO2 vrij per kilowattuur elektriciteit die de centrale opwekt.

© Shutterstock

2. Aardgas verslaat steenkool

Verbranding van aardgas stoot 350-490 gram CO2 uit per kilowattuur opgewekte elektriciteit – als het gas wordt opgevangen en niet ontsnapt naar de atmosfeer.

© Shutterstock

3. Zon en wind zijn het groenst

Bij de productie van zonnecellen en windturbines wordt CO2 in de atmosfeer uitgestoten, maar tijdens hun levensduur is bijvoorbeeld windmolenstroom circa 20 keer zo groen als aardgas.

Vergeleken met hernieuwbare energiebronnen als zonnecellen en windturbines is het beeld echter wat gemengder.

Tijdens de stroomproductie stoten windturbines en zonnecellen 0 gram CO2/kWh uit, en aardgas 350-490 gram CO2/kWh.

Als je de CO2-uitstoot over de hele levensduur bekijkt, inclusief de productie en ontmanteling van onder meer windturbinebladen, dan is CO2-uitstoot van windenergie nog steeds bijna 20 keer zo laag als van stroom uit aardgas.