Shutterstock

Daarom zendt je magnetron geen straling uit

Een magnetron heft elektromagnetische velden op omdat hij gebouwd is als een zogeheten kooi van Faraday. Die beschermt je tegen brandwonden.

Een kooi van Faraday beschermt tegen elektromagnetische straling. Je hebt er zelf vast een in huis: de magnetron in de keuken.

Het oppervlak in de metalen kast van de magnetron is elektrisch geleidend, wat de elektrische velden binnen in de oven opheft.

Hier zie je hoe een kooi van Faraday werkt:

1. Elektrisch veld treft de kooi

© Mette Airs & Shutterstock

Als je de magnetron aanzet, ontstaat er een elektrisch geladen veld (witte golven), dat negatief geladen elektronen (blauwe cirkels) en positief geladen ionen (bruine cirkels) in het metaal treft.

2. Elektronen verplaatsen zich

© Mette Airs & Shutterstock

Onder invloed van het veld verplaatsen de negatief geladen elektronen (pijlen bij blauwe cirkels) zich met de lichtsnelheid naar het positieve uiteinde van het elektrisch geladen veld (rode pijl bij plusjes).

3. Vorming van een tegengesteld veld, en de velden heffen elkaar op

© Mette Airs & Shutterstock

In de metalen kast van de magnetron is er nu een elektrisch veld (rode pijl) ontstaan dat een tegenhanger is van het inwendige elektromagnetische veld. De twee elektrische velden heffen elkaar op, zodat de magnetronstraling in de oven blijft en niet ontsnapt aan de andere kant van het metaal.

4. Kooi van Faraday beschermt tegen brandwonden

© Shutterstock

De straling van een magnetron kan letsel veroorzaken aan huid of ogen als de kooi van Faraday lek is. Daarom is het van belang om een kapotte magnetron altijd te laten repareren. De elektromagnetische golven in de magnetron zelf beschadigen je eten niet, zo stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).