Shutterstock

Producten van de mens wegen meer dan die van de natuur

Het gewicht van door mensen gemaakte dingen verdubbelt elke 20 jaar en overtreft nu het totale gewicht van alle levende organismen.

Geen enkele soort laat zulke diepe sporen achter op de planeet als de mens. De aantallen zijn overweldigend. De 7,8 miljard mensen op aarde wegen samen zes keer zo veel als alle wilde zoogdieren bij elkaar.

Verder hebben we in de recente geschiedenis zo’n zwaar stempel op de aarde gedrukt dat de mens misschien wel zijn eigen geologische tijdperk, het antropoceen, ‘verdient’.

We laten onuitwisbare sporen na

Menselijke ingrepen in het landschap, verbranding van fossiele brandstoffen en vooral kernenergie en kernwapens laten zulke blijvende sporen achter op de aarde dat ze waarschijnlijk nog lang nadat onze soort is uitgestorven, zichtbaar en meetbaar zijn.

Het gewicht van door de mens gemaakte dingen (rode curve) is de laatste 100 jaar geëxplodeerd en overschrijdt nu de totale biomassa van de aarde (groene curve). Op de Y-as: het gewicht in biljoen ton. De kolom rechts is het gewicht van de materialen beton (A), zand en grind voor de bouw (B), baksteen (C), asfalt (D) en metaal (E).

© Shutterstock

Onderzoekers van het Weizmann Institute of Science in Israël laten weten dat we een nieuwe mijlpaal hebben bereikt. Ze berekenden dat door mensen gemaakte dingen nu even veel wegen als het gewicht van al het leven op aarde.

De onderzoekers verdelen onze creaties in vijf groepen op basis van de materialen waaruit ze bestaan: beton, baksteen, asfalt, metaal en aggregaten (zand, grind, etc.).

Alles bij elkaar opgeteld komt het gewicht uit op 1,1 biljoen ton – hetzelfde als de biomassa van de aarde. En dan wordt ons afval nog niet eens meegeteld.

Dammen, zoals hier in de rivier de Yangtze in China, tikken hard aan. Het beton in de dam alleen al weegt meer dan 60 miljoen ton.

© Shutterstock

Het gewicht van menselijke voortbrengselen nam de afgelopen 100 jaar fors toe. In 1900 wogen ze nog maar 3 procent van de totale biomassa.

Sindsdien is het gewicht gemiddeld elke 20 jaar verdubbeld. Nu produceren we elk jaar 30 miljard ton. Dit betekent dat we elke week infrastructuur en producten creëren die evenveel wegen als de wereldbevolking.