GlobalVision/Getty Images
Wolkenkrabbers verrijzen op planeet

Kunnen wolkenkrabbers de aardrotatie beïnvloeden?

Als je je armen uitstrekt tijdens het draaien, vertraagt de snelheid. Kunnen wolkenkrabbers de aardrotatie net zo beïnvloeden?

Telkens als ingenieurs een hoog gebouw bouwen, laten ze de aarde een piepklein beetje langzamer draaien, en wordt de dag dus ook een beetje langer.

Hoe hoger en zwaarder de wolkenkrabber, en hoe dichter bij de evenaar hij staat, hoe meer hij de rotatie van de aarde vertraagt.

Het verschijnsel wortelt in de fysica van draaiende voorwerpen. De rotatiesnelheid wordt beïnvloed wanneer de verdeling van de massa in een draaiend voorwerp verandert.

Hoe dichter de massa bij het massamiddelpunt komt, hoe groter de snelheid, en hoe verder de massa van het middelpunt af komt, hoe geringer de snelheid.

Daarom draait de aarde steeds wat langzamer wanneer wolkenkrabbers verrijzen.

Het principe is ook bekend van schaatsers die een pirouette maken. Als de schaatser zijn armen uitstrekt, neemt de rotatiesnelheid af.

Het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai, is 828 meter hoog en circa 500.000 ton zwaar – miniem vergeleken met de straal van de aarde van 6371 kilometer en een massa van bijna 6.000.000.000.000.000 ton.

Daarom werd de aardrotatie nauwelijks beïnvloed toen de Burj Khalifa werd gebouwd, en de dag werd slechts een paar miljoenste van een miljardste van een seconde langer.

500.000 ton weegt ’s werelds hoogste gebouw, Burj Khalifa in Dubai.

Het effect van één gebouw is zo klein dat het niet kan worden gevoeld of gemeten. En zelfs alle wolkenkrabbers op aarde samen hebben geen merkbaar effect op de lengte van de dag.

Het effect is nog altijd veel kleiner dan bijvoorbeeld de gravitatiewerking van de maan, die elke eeuw ongeveer 0,0016 seconden aan de dag toevoegt.