Abonnementsvoorwaarden

Voorwaarden voor toegang tot Wetenschap in Beeld digitaal.

Als u Wetenschap in Beeld digitaal wilt gebruiken, moet u de beschikking hebben over goed functionerend internet en een e-mailadres. U moet zich registreren op wibnet.nl door een e-mailadres in te voeren en een zelf gekozen wachtwoord aan te maken. Dit vormt uw digitale gebruikersprofiel. U kunt hiermee toegang krijgen tot de dienst via een browser op uw computer, tablet of smartphone. Tevens hebt u een creditcard nodig om de dienst te betalen.
U bent verantwoordelijk voor het bijwerken van uw kaartgegevens als uw creditcard verloopt of geblokkeerd wordt. U kunt dit doen door naar klantenservice.nu te gaan en uw gegevens te corrigeren. Bij onvolledige of verlopen kaartgegevens ontvangt u in plaats daarvan een acceptgiro voor het verschuldigde bedrag. Onvolledige kaartinformatie wordt niet als een geldige opzegging beschouwd en u bent daarom aansprakelijk voor niet-betaalde bedragen.
Abonnementsaanbiedingen gelden alleen in Nederland en België. Als u jonger bent dan 18 jaar, hebben wij een schriftelijke opdracht nodig met de handtekening van een ouder/voogd.
De kosten voor het gebruik van Wetenschap in Beeld digitaal dekken alleen de toegang tot de dienst, maar niet de extra kosten die u maakt in verband met het gebruik ervan. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u op de hoogte bent van de voor u geldende dataprijzen.

Hoe werkt uw abonnement

Als abonnee hebt u toegang tot het digitale universum van Wetenschap in Beeld. Zodra u uw profiel activeert met uw abonnementsnummer en een wachtwoord hebt gekozen, hebt u toegang tot alle content op wibnet.nl Als u nog niet eerder abonnee bent geweest van Wetenschap in Beeld digitaal, kunt u gebruikmaken van onze introductieaanbieding. Als u wel eerder geabonneerd bent geweest op Wetenschap in Beeld digitaal, kunt u op zijn vroegst 6 maanden na afloop van het laatste abonnement gebruikmaken van een introductieaanbieding. Houdt u zich daar niet aan, dan kan het abonnement in rekening worden gebracht en/of worden beëindigd.
Tenzij anders vermeld is het abonnement doorlopend en wordt het automatisch maandelijks verlengd. Dit geldt ook na de introductieperiode, waarbij het abonnement wordt voortgezet als een betaald abonnement. U gaat ermee akkoord dat Wetenschap in Beeld digitaal de betaling elke maand automatisch int op de opgegeven creditcard. Bij het uitblijven van uw betaling worden de volgens de geldende rentewet maximale herinneringskosten in rekening gebracht.
Wetenschap in Beeld digitaal kan prijzen, vergoedingen en andere voorwaarden van de overeenkomst wijzigen op basis van: inflatie, veranderingen in de externe kosten, wijzigingen in de productiekosten per eenheid, product- en inhoudswijzigingen en gewijzigde wetgeving. Essentiële wijzigingen worden 14 dagen van tevoren aangekondigd in een afzonderlijke e-mail. De wijziging wordt van kracht vanaf uw eerstvolgende factureringsdatum na de aankondiging.
Als onderdeel van uw abonnement op Wetenschap in Beeld digitaal ontvangt u per e-mail doorlopend service-informatie, meldingen in apps of pushmeldingen op uw telefoon (sms). Dit zijn serviceberichten die u nieuwe, zorgvuldig geselecteerde content presenteren, zoals nieuwe artikelen, audioartikelen en films.

Opzegging

U kunt uw abonnement te allen tijde opzeggen tegen het einde van de periode waarvoor u hebt betaald. De opzegging van het abonnement verloopt via digitaal@vipmedia.nl. Zodra u uw abonnement hebt opgezegd, hebt u geen toegang meer tot Wetenschap in Beeld digitaal, dat wil zeggen dat u geen toegang meer hebt tot content nadat de lopende abonnementsperiode is verstreken.

Herroepingsrecht

Op grond van wetgeving inzake consumentenovereenkomsten kunt u de afgesloten overeenkomst zonder motivering binnen 14 dagen ongedaan maken. Dit geldt als het product niet in gebruik is genomen en u binnen 14 dagen na aankoop van het product contact met ons opneemt. Uw herroepingsrecht vervalt echter bij inloggen binnen deze 14 dagen, aangezien het product hiermee in gebruik wordt genomen. De herroepingstermijn verloopt 14 dagen na de aankoopdatum, d.w.z. de datum waarop u Wetenschap in Beeld digitaal hebt besteld.
Als u de overeenkomst wilt herroepen, moet u ons daarover berichten. Neem contact op met de klantenservice. De herroepingstermijn wordt nageleefd door uw bericht te versturen voordat de termijn is verstreken. De herroepingstermijn wordt nageleefd door uw bericht te versturen voordat de termijn is verstreken.

Gebruik van Wetenschap in Beeld digitaal

Uitsluitend privégebruik van Wetenschap in Beeld digitaal is toegestaan en daarom mag dit niet openbaar worden gemaakt, noch uitgeleend of verkocht worden aan anderen, d.w.z. geen enkele vorm van commercieel of openbaar gebruik is toegestaan. U mag uw abonnement op Wetenschap in Beeld digitaal alleen delen met andere leden van uw huishouden. De dienst kan worden gebruikt op maximaal 5 apparaten. Bij overtreding van deze bepaling kan uw abonnement worden opgeschort.

Alle content, inclusief artikelen, audioartikelen en films die onder deze dienst vallen, is eigendom van Bonnier Publications International A/S en mag uitsluitend privé worden gebruikt. Gebruik van de dienst in commerciële of publieke zin is niet toegestaan. Kopiëren en elke vorm van verspreiding is verboden zonder de schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de content. Bij een overtreding van het voorgaande kan de rechthebbende zijn recht doen gelden, inclusief het opleggen van verboden en het eisen van schadevergoeding voor eventuele schendingen. Bovendien mag u de dienst niet gebruiken in strijd met wetgeving inzake het auteursrecht of andere wetgeving.

Wijzigingen in de dienstverlening

Wetenschap in Beeld digitaal behoudt zich het recht voor om voortdurend en zonder voorgaande kennisgeving de inhoud en het aanbod van de dienstverlening te wijzigen, inclusief het toevoegen of verwijderen van artikelen, audioartikelen en films die eerder beschikbaar waren. Op dezelfde manier behoudt Wetenschap in Beeld digitaal zich het recht voor om te kiezen op welke platforms en apparaten de service wordt aangeboden. Wetenschap in Beeld digitaal kan daarnaast de levering aan en ondersteuning van specifieke apparaten staken die eerder wél door de dienst werden ondersteund.

Verantwoordelijkheden en rechten

Kleine technische storingen in de dienstverlening zijn mogelijk zonder dat deze als een schending van de overeenkomst met u worden beschouwd. De dienstverlening zal voortdurend worden onderhouden en verbeterd en daarom heeft Wetenschap in Beeld digitaal het recht om de dienst tijdens het updaten tijdelijk af te sluiten. De dienstverlening zal voortdurend worden verbeterd en onderhouden. Derhalve mag u voortdurend updates verwachten. Wij adviseren u om altijd de laatst bijgewerkte versie te gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden verstrekt voor het afsluiten van abonnementen worden verwerkt volgens ons privacybeleid, dat u kunt lezen op www.bonnierpublications.com/privacybeleid

Contact
Klantenservice
Postbus 7130
4800 GC Breda
digitaal@vipmedia.nl
Tel.: 076-850 70 16

Wetenschap in Beeld digitaal wordt uitgegeven door Bonnier Publications International AS. Vennootschapsnr. 977041066