Wat is vuur en wat zijn vlammen?

Waaruit bestaat vuur eigenlijk? En hoe komt het dat de vlammen vaak rood zijn?

© Photo by Paul Bulai on Unsplash

Een vlam kan alleen al door zijn warmtewerking en uiterlijk heel tastbaar overkomen. Daarom is het niet vreemd dat de oude Griekse natuurfilosofen vuur als een element beschouwden, een soort grondstof op één lijn met lucht, water en aarde. Deze vier elementen deelden ze in lichte en zware elementen in, met vuur en lucht in de eerste categorie, en ook daar zit wat in.

Want vuur is niets anders dan oplichtende of beter gezegd gloeiende gassen. De vlam van een kaarsje bestaat uit verdampte brandende stearine, en haardvuur bestaat uit de gassen die uit het brandende hout ontsnappen. De kleur van vuur wordt bepaald door de temperatuur van het verbrandingsproces. Hoe hoger de temperatuur, hoe blauwer of paarser de vlammen.

Gloeiende kooltjes zijn vaak rood vanwege de relatief lage temperatuur, terwijl een lasvlam blauwpaars kan zijn. Al is een kaarsvlam zeker duizend graden heet, je kunt je vinger er snel door halen zonder er iets van te voelen. Daaruit blijkt dat vuur uit warme gassen bestaat, en dus energie in een verdunde vorm vertegenwoordigt.