Shutterstock
Man met stroom

Wat is het wereldrecord voor stroomsterkte?

Wat is de hoogste stroomsterkte ooit gemeten? En werd die stroom door de mens opgewekt?

De hoogste stroomsterkte die direct is gemeten is 100.000 ampère. Als een schakelbord die belasting zou moeten regelen, zouden daar zo’n 10.000 zekeringen voor nodig zijn.

Het record werd in 2014 door Japanse onderzoekers gevestigd toen ze experimenteerden met supergeleidende materialen voor sterke elektromagneten. Bij een supergeleider kan stroom zonder weerstand bewegen.

De stroom beweegt zonder verlies en zonder warmte te creëren – anders zou het materiaal ook smelten.

De elektromagneten zijn gemaakt voor fusiereactoren, waarbij het noodzakelijk is dat brandstof in een magnetisch veld zweeft, omdat het 100 miljoen graden heet is.

Record is lichtjaren van ons vandaag

Indirect hebben onderzoekers echter veel hogere sterkten gemeten. In 2011 ontdekten astronomen van de universiteit van Toronto in Canada een relativistische jet in een stelsel genaamd 3C303, ruim twee miljoen lichtjaar ver.

Sterrenstelsel met stroomsterkte

De hoogste stroomsterkte ooit bekend is te vinden in de zogeheten relativistische jet in het sterrenstelsel 3C303.

© Leahy & Perley

Een relativistische jet is een stroom plasma die door de ruimte beweegt met bijna de snelheid van het licht. En omdat de plasmastroom ionen en elektronen bevat, is hij elektrisch geleidend.

Middels het analyseren van radiogolven, schatten de astronomen dat de 150.000 lichtjaar lange jet een stroomsterkte heeft van een triljoen ampère (18 nullen).

De onderzoekers denken dat die extreme stroomsterkte door magneetvelden in een zwart gat in het midden van het sterrenstelsel wordt opgewekt.