Wat is het grootste getal dat een naam heeft?

Wat zijn de grootste getallen waar wetenschappers mee werken, en zijn die nog wel zinvol?

© Shutterstock

Getallen worden al snel zo groot dat we ze maar moeilijk kunnen bevatten. Duizenden zijn nog hanteerbaar, miljoenen misschien ook wel, maar dan wordt het lastig.

De wetenschap heeft echter grote getallen nodig om de werkelijkheid te beschrijven: miljarden voor het aantal sterren in de Melkweg of biljoenen voor het aantal cellen in het menselijk lichaam.

Een biljoen is te schrijven als 1012: een 1 gevolgd door 12 nullen. Een biljard, 1015 krijgt er nog drie nullen bij, en zo gaat het door tot het hoogste getal in deze reeks, een centiljoen (10600) met maar liefst 600 nullen.

Maar al bij 10100 – ook googol genoemd – beginnen de getallen hun praktische betekenis te verliezen. Zo is een googol groter dan het aantal elementaire deeltjes in het heelal – een van de grootste aantallen die we moeten kunnen tellen.

Getal is te groot voor het universum

Nog verder van de realiteit af staat googolplex, 10googol ofwel 10 keer een googol met zichzelf vermenigvuldigd. En dan is er nog googolplexian: 10googolplex. Daar eindigt deze serie namen.

In wiskundige bewijzen komen soms getallen voor die nóg groter zijn. Het getal van Graham is bijvoorbeeld zo groot dat er niet genoeg ruimte in het heelal is om het in cijfers uit te schrijven, zelfs niet als elk cijfer slechts een zogeheten plancklengte zou meten, wat het kleinste is dat kan bestaan.

Zinvolle grote getallen

  • Miljard (109): Er zijn 200 miljard sterren in de Melkweg.
  • Biljoen (1012): Je lichaam bestaat uit ongeveer 100 biljoen cellen.
  • Triljoen (1018): Er zijn 7,5 triljoen zandkorrels op aarde.
  • Quadriljoen (1024): Er zitten 20 quadriljoen atomen in een glas water.