Photo by John Moeses Bauan on Unsplash

Wat is het grootste getal?

De grootste getallen zijn die met de macht van 10, waarbij 10 een aantal keer met zichzelf wordt vermenigvuldigd. Getallen hebben niet altijd een naam, maar wiskundigen hebben in de loop van de tijd benamingen voor een aantal getallen bedacht, bijvoorbeeld quintiljard en googol.

Een quintiljard is de grootste benaming

Als je de machten van 10 bekijkt, dat wil zeggen de duizenden, miljoenen en miljarden enzovoort, dan is de grootste benaming die gangbaar is in het dagelijks taalgebruik een quintiljard.

Een quintiljard is 10^33, dus 10 33 keer met zichzelf vermenigvuldigd, wat een 1 met 33 nullen erachter oplevert.

Ter vergelijking: een miljoen is 10^6 en een miljard 10^9. Maar er zijn ook nog grotere getallen die een naam hebben.

Wiskundige bedenkt de naam googol voor het getal 10^100

In 1938 bedacht de Amerikaanse wiskundige Edward Kasner een naam voor het getal 10^100.

Hij vroeg aan zijn neefje Milton hoe hij dit getal moest noemen. Milton zei ‘googol’, en zo heet dit getal sindsdien.

Een googol is een 1 met 100 nullen erachter, zoals hier aan de linkerkant is te zien.

Het is een indrukwekkend getal, als je bedenkt dat het aantal elementaire deeltjes (de deeltjes waaruit atomen bestaan) in het heelal rond de 10^80 lijkt te liggen. Maar dit is nog niet alles.

10^googol resulteert in het grootste getal

Kort nadat googol bekend werd gemaakt, reageerde een van de collega’s van Kasner met een nog fantastischer getal, namelijk 10^googol, dus 10 dat googol keer met zichzelf is vermenigvuldigd.

Dit getal wordt googolplex genoemd en is het grootste getal met een naam die algemeen bekend is. Het is zo groot dat het elke verbeelding tart.

Als je je voorstelt dat je het getal met behulp van een printer zou afdrukken, dan zou dit ongeveer 10^85 jaar in beslag nemen.

Het heelal bestaat slechts 13 à 14 miljard jaar, dus iets meer dan 10^10 jaar.

LEES OOK: Het hoogste gebouw ter wereld