Zuurstof: het element van het leven

Als de mens op een dag het oppervlak van Mars betreedt, is één ding allesbepalend: zuurstof. Want zonder element nr 8 in het periodieke systeem kunnen we niet leven.

Lys og Mars

Naam: zuurstof (leenvertaling van Frans "oxygène") Atoomnummer: 8 Scheikundig symbool: O

Zuurstof speelt een belangrijke rol voor alle vormen van leven op aarde: alle organismen die ademen kunnen niet zonder zuurstof, en het is een bestanddeel van DNA en vrijwel alle belangrijke biochemische verbindingen.

Waar wordt zuurstof voor gebruikt?

Zuurstof vormt de voeding van vuur. Als er geen zuurstof was, konden kaarsen niet branden.

Maar zuurstof is ook allesbepalend voor het leven op aarde, en circa 1/5 van de dampkring van de aarde bestaat eruit. Het is een onderdeel van de respiratie, het aerobe proces waarbij organismen energie uit organisch materiaal halen. Daarnaast bestaat water voor 2/3 uit zuurstof.

Ter vergelijking: de atmosfeer van Mars bevat maar 0,15% zuurstof, en hoewel er aanwijzingen zijn dat er ooit stromend water was op Mars, is het water zelf nog niet aangetroffen.

Het verkrijgen van zuurstof is dan ook de belangrijkste voorwaarde voor een eventuele bemande missie naar Mars.

Als de nieuwe Marsrover van NASA in 2020 op Mars landt, is een van zijn taken om de mogelijkheid te testen om zuurstof te winnen uit het kooldioxide waar 96% van de atmosfeer uit bestaat.

Video: NASA wil zuurstof maken op Mars

Video