Svovl

Zwavel: Geel en gunstig

Stinkdieren hebben hun verdedigingsmechanisme te danken aan zwavel, nummer 16 in het periodiek systeem - maar zwavel is sowieso voor alle levende organismen onontbeerlijk.

Naam: Zwavel – naar sulvere in het Sanskriet of sulfurium in het Latijn Atoomnummer: 16 Chemisch symbool: S

Zwavel is een gele stof die al sinds de oudheid bekend is en daardoor in veel talen in de wereld een naam heeft.

Zwavel is het 16e element in het periodiek systeem en een soort kameleon: zwavel heeft namelijk meer dan 30 verschijningsvormen.

Waarvoor wordt zwavel gebruikt?

Alle levende organismen hebben zwavel nodig. Zo ook de mens: zwavel is een bestanddeel van het aminozuur methionine, dat essentieel is voor ons.

Daarnaast vormen zwavelverbindingen 'voedsel' voor bacteriën en alle organismen die zuurstof ademen.

Naast zijn gunstige effecten is zwavel er ook goed in om stinkende chemische verbindingen te maken. Als er in de natuur ergens een luchtje aan zit, kan er wel eens zwavel in het spel zijn. Zo hebben stinkdieren hun naam en hun unieke verdedigingsmechanisme te danken aan drie verschillende zwavelverbindingen.

Zwavel is cruciaal voor de wereldeconomie

Zwavel is onderdeel van allerlei verschillende zwavelverbindingen, vooral zwavelzuur, in talloze industriële processen, en is daarom van doorslaggevend belang voor de wereldeconomie. De ontwikkelingsgraad van een land is af te lezen aan de productie en het verbruik van zwavelzuur.

Bekijk de video over arbeiders in een zwavelmijn op de vulkaan Kawah Ijen in Indonesië