nb_u41 Toyota brintbil

Waterstof: het meestvoorkomende element in het heelal

Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal en zal naar verwachting van groot belang worden voor de energievoorziening van de toekomst. Lees op deze site wat waterstof is en waarvoor het kan worden gebruikt.

Wat is waterstof?

Waterstof is een kleurloos en geurloos brandbaar gas. Waterstof is het meest voorkomende element: naar schatting vormen waterstofatomen zo’n 88 procent van de atomen in het heelal. Waterstof heeft atoomnummer 1 in het periodieke systeem. Het chemische symbool van waterstof is H.

Waterstofatoom
© Shutterstock

Waterstof is een eenvoudig element zonder karakteristieke eigenschappen, maar kan in combinatie met andere elementen heel merkwaardige chemische verbindingen vormen.

De bijzonderste is H2O (water), dat bij kamertemperatuur gasvormig zou moeten zijn en in tegenstelling tot de meeste andere stoffen uitzet als het bevriest. Dat komt door speciale chemische verbindingen tussen de waterstofatomen in de watermoleculen, waardoor ze in koude toestand meer ruimte innemen.

Waar wordt waterstof voor gebruikt?

Waterstof wordt al jarenlang industrieel toegepast, bijvoorbeeld in raketmotoren en zeppelins. Maar in de toekomst kan waterstof een nog veel grotere rol krijgen, namelijk in de energievoorziening.

Dat komt doordat waterstof het vermogen heeft om energie te dragen. Water kan worden ontleed in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse, waarbij energie wordt toegevoegd in de vorm van elektriciteit. Op die manier kan de energie uit de elektriciteit worden opgeslagen in de waterstofmoleculen.

Maar die energie kan ook weer worden vrijgegeven in bijvoorbeeld brandstofcellen, waarin waterstof wordt omgezet in water en elektriciteit. Dat principe wordt onder meer toegepast in waterstofauto’s.

Een waterstofauto heeft een elektrische motor die van stroom wordt voorzien via een brandstofcel in plaats van een accu. De waterstofauto is een milieuvriendelijk alternatief voor de gewone auto, die wordt aangedreven door fossiele brandstoffen en die CO2 uitstoot.

Leer meer over waterstof in deze video:

Lees meer over het periodiek systeem.