Waarom is er een absoluut nulpunt van de temperatuur?

Het absolute nulpunt is -273,15°C. De koudste plek in het heelal is de Boemerangnevel.

Boomerang Nebula

Temperatuur is een maat voor de snelheid waarmee moleculen bewegen. Bij de laagste temperatuur zouden de moleculen helemaal niet bewegen. Dat is het geval bij een temperatuur van -273,15°C, die we het absolute nulpunt noemen.

De schaal van Kelvin is een temperatuurschaal die het absolute nulpunt als uitgangspunt heeft. Nul graden Kelvin komt overeen met -273,15°C. Omdat moleculen en atomen nooit volledig stilstaan, kan een stof niet gekoeld worden tot het absolute nulpunt. Kouder dan 0,0000007 Kelvin is nog nooit gemeten.

In het heelal is de achtergrondtemperatuur 2,73 Kelvin, bijna het absolute nulpunt. Lokaal zijn wel lagere temperaturen waargenomen. De koudste plek in het heelal is momenteel de Boemerangnevel, waar het één graad Kelvin is.