Waardoor bevriest warm water sneller dan koud water?

Als je een glas koud water en een glas warm water in de vriezer zet, bevriest het warme water het snelst. Hoe kan dat?

IJsblokjes

Warm water haalt koud water in

Dit verschijnsel wordt het Mpemba-effect genoemd, en heeft wetenschappers veel hoofdbrekens gekost. Hoe snel een vloeistof afkoelt, hangt van het temperatuurverschil met de omgeving af. Hoe groter dat verschil, hoe sneller de temperatuur daalt.

Maar het lijkt onlogisch dat een warme vloeistof een koude kan ‘inhalen’ tijdens het afkoelen.

Warm water geeft sneller energie af

De nieuwste poging tot het verklaren van het effect is dat de moleculen in warm water meer energie bevatten doordat de bindingen in de moleculen als een soort springveer in elkaar gedrukt zijn.

De bindingen geven de energie dus sneller af in verhouding tot die in koud water. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van het fenomeen.

Warm water, koud water, zeewater, vuurwater

Wist je dat 1,74 procent van het water op aarde is gebonden in ijskappen en gletsjers, en dat watermoleculen 9 à 10 dagen in de lucht doorbrengen voor ze als sneeuw omlaag dwarrelen? Laat je bijpraten over water in ons feitenoverzicht: