Hvordan fjerner eddikesyre kalk i en elkedel? nl

Når eddikesyren rammer din elkedel starter det en kompliceret kemisk proces, der til sidst får kalkbelægningen til at gå i opløsning.

limestone in water kettle

Kalk i elkedler og vaskemaskiner består af bundne ioner, der kan opløses med eddikesyre.

© Wikimedia Commons

Vandet, du fylder i din kedel, er pumpet op fra undergrunden. På sin vej fra overfladen til grundvandslagrene tager vandet mineraler med sig og ender derfor med at indeholde forskellige ioner: atomer eller molekyler med en elektrisk ladning.

Nogle af de positive og negative ioner danner sammen tungtopløselige ionforbindelser, der bliver synlige som bundfald eller belægninger.

De klumper af kalk, der sætter sig på en elkedels varmelegeme, består af positive calcium-ioner og negative karbonat-ioner. Selvom det meste calcium og karbonat er bundet sammen, vil også en lille del være opløst som frie ioner i vandet.

Kalk opløses for at genskabe balance

Balancen mellem frie og bundne karbonat-ioner reguleres med eddikesyre. Karbonat er en base, og derfor kan frie ioner reagere med eddikesyre.

Efterhånden som karbonat-ioner forsvinder fra væsken, kommer der ubalance i forholdet mellem de frie karbonat-ioner i væsken og de bundne på varmelegemet.

>> Få adgang til en verden af fascinerende fysiske fænomener og vilde visioner. Bliv abonnent på Illustreret Videnskab i dag.

Derfor opløses kalkbelægningen lidt efter lidt for at genskabe balancen. Frie karbonat-ioner reagerer med eddikesyren, indtil stort set al kalk er væk.

Eddike forstyrrer vandets balance

Kalkpletter bliver opløst, fordi eddikesyre lynhurtigt ændrer på den fordeling af ioner, der findes i vandet i din elkedel.

BLØDT VAND VASKER MEST SNAVS AF DINE HÆNDER

Vands hårdhed er et udtryk for, hvor mange calcium- og magnesiumioner, der er opløst i vandet.

I Danmark måler vi vandets hårdhed i tyske hårdhedsgrader, °dH, hvor en grad svarer til ti milligram opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 milligram opløst magne siumoxid pr. liter.

Hårdt vand kræver, at du bruger mere sæbe, end blødt vand, når du vasker dine hænder.