Hoe worden metalen magnetisch?

Op welke manier ontwikkelen metalen magnetische eigenschappen?

Magnet
© Shutterstock

In feite zijn alle atomen kleine magneetjes, maar in verreweg de meeste materialen zijn de atomaire magneten willekeurig gerangschikt, zodat hun magnetische velden elkaar opheffen. In een aantal metalen treedt echter ferromagnetisme op.

Een ferromagnetisch metaal als ijzer kent magnetische domeinen: gebiedjes waarin de atomaire magneten dezelfde kant op staan. Normaal gesproken zijn ook zij willekeurig verdeeld. Wanneer ijzer echter aan een extern magnetisch veld blootgesteld wordt, draaien ze mee met het veld en wordt het metaal magnetisch.

Extern veld maakt ijzer magnetisch

IJzer wordt magnetisch als het aan een sterk magnetisch veld blootgesteld wordt en de domeinen zich daarnaar richten. Dit is een blijvende verandering.

Niet magnetisch

Magnetisch