Angelina Jolie heeft zwaardere tred dan olifant

Druk ontstaat als je ergens, nou ja... tegenaan drukt. Hoe groot de druk is, wordt ook bepaald door het oppervlak waar de kracht over verdeeld wordt. Daarom oefenen de naaldhakken van Angelina Jolie meer druk uit dan de poot van een olifant.

© Shutterstock

Druk is overal om ons heen: het kan ervoor zorgen dat je oren dichtklappen tijdens het vliegen of duiken, het bepaalt of het mooi weer wordt of regent, maar het kan ook dodelijk zijn – bijvoorbeeld de drukgolf van een explosie.

Druk is de kracht die een voorwerp op een bepaald oppervlak uitoefent. Of natuurkundiger gezegd: de verhouding tussen de kracht die in een loodrechte hoek op een oppervlak wordt uitgeoefend en de grootte van dit oppervlak.

De eenheid van druk is pascal

De SI-eenheid van druk is pascal. De formule ziet er zo uit: P = F / A

P is de druk in de eenheid pascal. Dit is de kracht die een voorwerp uitoefent op een oppervlakte van één vierkante meter.

F is de kracht die door het voorwerp wordt uitgeoefend. De kracht wordt uitgedrukt in newton, waarbij 1 newton de kracht is die een massa van 1 kilogram een versnelling van 1 m/s² geeft.

A is het oppervlak in vierkante meters waarop de druk wordt uitgeoefend.

Angelina Jolie en de olifant oefenen allebei een bepaalde kracht uit als ze lopen (F). Die kracht wordt verdeeld over een oppervlak (A). Als je F en A kent, kun je de druk van een naaldhak en een olifantenpoot zelf berekenen

Druk in de praktijk: de naaldhakken van Angelina Jolie en een olifantenpoot

De bovenstaande berekening kan worden toegepast op ons voorbeeld met Angelina Jolie en de olifant. Laten we eerst de druk van de olifant eens berekenen:

Een mannetjesolifant weegt ongeveer vijf ton. Dat betekent dat zijn poten een kracht van 49.050 newton uitoefenen. Als je deze kracht verdeelt over het oppervlak van een olifantenpoot (250 cm²) dan krijg je een druk van 1.962.000 pascal.

En dan is nu Angelina Jolie aan de beurt:

We gokken dat Angelina Jolie ongeveer 60 kilo weegt. En daarom oefent ze met haar naaldhakken een kracht van 589 newton uit op het aardoppervlak. Als je dat verdeelt over haar naaldhakken met een oppervlak van één cm2, kom je uit op een druk van 5.890.000 pascal.

Dus, ook al is de kracht die Angelina Jolie uitoefent veel kleiner dan die van een mannetjesolifant, de druk onder haar naaldhakken is bijna drie keer zo groot als die onder de olifantenpoot. Dit komt doordat de kracht die ze uitoefent verdeeld wordt over een veel kleiner oppervlak.