4. dimensie

Bestaat er een vierde dimensie?

Wat stellen natuurkundig theoretici zich voor bij een extra dimensie?

Misschien leven we wel in een heelal met meer ruimtelijke dimensies dan de drie – lengte, breedte en hoogte – die we kennen. In ieder geval werken natuurkundigen aan theorieën waarbij meer dimensies een rol spelen dan drie van ruimte en één van tijd.

De onderzoekers proberen de twee grote natuurkundetheorieën, kwantummechanica en de relativiteitstheorie, te verenigen in één ‘theorie van alles’. Daarvoor zou alles om ons heen uit trillende snaren moeten bestaan. Deze snaartheorie werkt echter het best als het heelal tien ruimtelijke dimensies heeft.

De vierde dimensie kan erg klein zijn, of onzichtbaar

Maar als er meer dan drie dimensies van ruimte zijn, moet er een reden zijn dat wij die niet waarnemen. Misschien zijn de overige dimensies extreem klein en in elkaar gerold, waardoor we ze niet opmerken.

Maar het is theoretisch ook mogelijk dat slechts enkele van de extra dimensies klein zijn en dat het heelal vier grote dimensies van ruimte heeft.

Volgens die theorie leven we in een driedimensionale zogeheten braanwereld, die deel uitmaakt van een groter universum met vier dimensies.

We kunnen de vierde dimensie niet zien, omdat alle bekende deeltjes en natuurkrachten – behalve de zwaartekracht, de enige die vrij door alle dimensies heen kan reizen – zijn gebonden aan ons driedimensionale braan.